cietums

Ieslodzījuma vietu pārvalde izsludina pieteikšanos (tikai Pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm) uz Pārvaldes Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīcas) priekšnieka vietnieka amatu.

 

Amata pretendentiem izvirzītās prasības:

  1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (Tiesību zinātne vai civilā un militārā aizsardzība vai komerczinības un administrēšana vai sociālās un cilvēkrīcības zinātnes vai humanitārās zinātnes vai pedagogu izglītība vai izglītības zinātnes);
  2. vismaz 10 (desmit) gadu pieredze Iekšlietu ministrijas vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmā, no tiem 5 (pieci) gadi Pārvaldes struktūrvienībās vadošajā amatā;
  3. 5 (piecu) gadu profesionālā pieredze resocializācijas vai nodrošinājuma jomā;
  4. spēja savas kompetences ietvaros sadarboties ar visām Pārvaldes centrālā aparāta struktūrvienībām un ieslodzījuma vietām, ar citām tiesībsargājošām institūcijām un citām iestādēm;
  5. spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, konceptuāla domāšana, pārmaiņu vadīšana, stratēģiskais redzējums, personāla vadība, radoša pieeja darbam un augsta atbildības sajūta.

 

Galvenie amata pienākumi:

  1. plānot, vadīt, organizēt un koordinēt Resocializācijas daļas un Nodrošinājuma daļas darbu Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīcā);
  2. kontrolēt un analizēt Resocializācijas daļas un Nodrošinājuma daļas darbu, iesniegt ieslodzījuma vietas priekšniekam priekšlikumus nepilnību novēršanai un situācijas uzlabošanai;
  3. sniegt priekšlikumus par racionālu ieslodzījuma vietas struktūras izveidi;
  4. pildīt ieslodzījuma vietas priekšnieka amata pienākumus tā prombūtnes laikā.

 

Amatam augstākā amata pakāpe – pulkvežleitnants, 1 amatu saime, IIB līmenis, 14. mēnešalgas grupa.

 

Pieteikties minētajam amatam iespējams, sūtot uz e-pasta adresi: pasts@ievp.gov.lv pieteikuma vēstuli un CV līdz 2021.gada 30. augustam.