Jaunumi
Kapsulas iebūvēšana

2023.gada 13.oktobrī, jaunā Liepājas cietuma ēku kompleksa pamatos svinīgi tika iemūrēta laika kapsula, atstājot simboliskas laikmeta un šī apjomīgā projekta liecības nākamajām paaudzēm.

Jaunajā Liepājas cietumā būs paredzētas vietas 1200 ieslodzītajiem. Visā kompleksā ietilps sešas dažādas ēkas.  Kopējā teritorijas platība ir 305 116 m², kopējā telpu plānotā platība aptuveni 37 400 m².

Svinīgajā pasākumā Liepājā tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere atzīmēja: “Lolojot ideju par jauno cietumu, esam smēlušies labāko ārvalstu pieredzi un praksi, piemēram, no Norvēģijas un Igaunijas. Kā viens no galvenajiem faktoriem cietuma projektēšanā izvirzīta gan ieslodzīto, gan arī personāla un sabiedrības drošība. Cietumā tiks nodrošināta pilnveidota pieeja soda izpildei, daudz efektīvākas ieslodzīto resocializācijas iespējas, plašs nodarbinātības centrs ieslodzītajiem, kā arī vieta ieslodzīto mācībām. Cietums būs aprīkots ar jaunām, mūsdienīgām tehnoloģijām, kas darbiniekiem palīdzēs labāk veikt ieslodzīto uzraudzību. Tā būs mūsdienīga soda izciešanas vide, kura motivēs kļūt likumpaklausīgiem un veicinās mūsu visu drošību.”

Latvijā pašlaik ir deviņas ieslodzījuma vietas un sešās no tām ēkas ir vairāk nekā 100 gadus vecas. Ieslodzījuma vietu ēkas un infrastruktūra kopumā ir fiziski un morāli novecojušas, tās neatbilst ieslodzījuma izpildes vajadzībām, jo tās nav būvētas kā cietumi, bet gan laika gaitā pielāgotas.

“Jaunais Liepājas cietums ir vairāk nekā tikai jauna infrastruktūra. Tā ir mūsu apņemšanās mainīt un pilnveidot pašreizējo ieslodzījuma sistēmu, tā ir mūsu investīcija ilgtspējīgā un drošā nākotnē visiem mūsu iedzīvotājiem. Jaunais cietums nebūs tikai moderna, droša un funkcionāla iestāde, tas būs simbols tam, ka mēs, kā sabiedrība, vēlamies mazināt noziedzību, risināt soda izpildi un attīstīt resocializāciju,” uzsvēra Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks Dmitrijs Kaļins.

Latvijā šis būs pirmais jaunbūvētais cietums pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas. Jaunā cietuma būvniecību paredzēts pabeigt līdz 2025. gada 22. septembrim.

2022. gada 22. novembrī, SIA “Tiesu namu aģentūra” un iepirkuma uzvarētājs SIA “Citrus Solutions” parakstīja līgumu par jauna cietuma kompleksa Liepājā projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbiem par kopējo summu 125 874 569,87 EUR, neskaitot PVN.


Jaunais Liepājas cietuma ēku komplekss atradīsies 5,6 km attālumā no Liepājas centra, Alsungas ielā 29.


Tieslietu ministre Inese Lībiņa - Egnere, Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks D.Kaļins, bijusī Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece Ilona Spure, VAS “Tiesu namu aģentūra” valdes locekle Santa Sausiņa, SIA “Citrus Solutions” valdes priekšsēdētājs Kārlis Kostjukovs un Liepājas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš  parakstīja un ievietoja kapsulā vēstījumu nākamajām paaudzēm.

Pasākuma publicitātes foto galerija šeit.

Struktūrvienības