Informācija presei Jaunumi
prison

26.martā on-line režīmā notika Ieslodzījuma vietu pārvaldes ESF projekta „Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana ” īstenošanas ietvaros rīkota starptautiska konference “Informācijas tehnoloģijas kriminālsodu izpildē”.

Konferenci atklāja Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns, savukārt savu skatījumu uz informācijas tehnoloģiju izmantošanu pašreizējā situācijā, kad klātienes aktivitātes aizvien vairāk tiek aizstātas ar tehnoloģijās balstītiem risinājumiem, kuri jāprot gudri un mērķtiecīgi izmantot, klātesošajiem pauda Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece Ilona Spure un Valsts probācijas dienesta vadītājs Mihails Papsujevičs.

Par Latvijas pieredzi digitālo platformu un datu sistēmu izveidē, kā arī Ieslodzījuma vietu pārvaldes ESF projektu ieguldījumu to attīstīšanā klātesošos informēja  Ieslodzījuma vietu pārvaldes Projektu izstrādes daļas vadītāja Lāsma Kauliņa, Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekta “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” vadītājs Māris Luste un projekta “Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana” vadītājs Harijs Baranovs.  Savukārt ar e – lietas digitālās transformācijas iniciatīvu izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveidē konferences dalībniekus iepazīstināja Tiesu Administrācijas E-lietas programmas projektu vadītājs Jorens Liopa.

Īpašu dalībnieku interesi piesaistīja Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekta “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” Risku un vajadzību novērtēšanas bloka vadītāja Krišus Ancāna uzstāšanās, kurā viņš pievērsās informācijas tehnoloģiju pavērtajām iespējām notiesāto noziedzīgas uzvedības risku prognozēšanā un intervencē.

Ar informācijas tehnoloģiju izmantošanas aktualitātēm kriminālsodu izpildē dalībniekus iepazīstināja Latvijas eksperti un vieslektori no Somijas, Lielbritānijas un Norvēģijas. 

Ārvalstu lektori iezīmēja virzienus, kuri nākotnē kļūs par ikdienu arī Latvijā. Somijas Kriminālo sankciju aģentūras Centrālās administrācijas projektu vadītāja Pia Puolakka (Pia Puolakka) iepazīstināja konferences dalībniekus ar Somijas pieredzi viedā cietuma koncepta ieviešanā. Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāta, projektu vadītājs Peters Dalens (Petter Dalen) pievērsa uzmanību tādai aktuālai problēmai kā normalizācijas princips digitalizētā pasaulē. Apvienotās Karalistes Portsmutas universitātes vecākais lektors tiesu psiholoģijā Dominiks Pīrsons ( Dominic Pearson) savu uzstāšanos veltīja tam, kā tehnoloģijas var atbalstīt ieslodzīto rehabilitāciju.

 

Ieslodzījuma vietu pārvalde projektu “ „Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana ”īsteno , lai paaugstinātu administratīvo un cilvēkresursu kapacitāti iestādēs, kas īsteno vai ir iesaistītas ieslodzīto un bijušo ieslodzīto resocializācijas pasākumu īstenošanā, kā arī izvērtētu esošo resocializācijas sistēmu, apzinātu un praksē ieviestu jaunus instrumentus, kas nodrošinās esošās sistēmas efektivitātes paaugstināšanu un kam būs tieša ietekme uz ieslodzīto un bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū. 85 % apmērā projektu līdzfinansē Eiropas Savienība, 15% ir Valsts budžeta finansējums.