Projektu aktualitātes
LV mentori dodas uz Norvēģiju

No 3.- 6.oktobrim Latvijas ieslodzījuma vietu mentori devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Norvēģiju, ar mērķi iepazīties ar Norvēģijas partneru praksi mentoringa (prakses vadības) sistēmas īstenošanā, tādējādi nodrošinot Ieslodzījuma vietu pārvaldes prakses vadītāju tālāku apmācību un prakses vadītāju apmācības programmas veiksmīgu pārņemšanu.

Delegācijai tiks sniegta info par Romerike cietuma infrastruktūru, plānojumu un Norvēģijas penitenciāro sistēmu (cietumā esošajiem objektiem un to lomu infrastruktūrā, statistiskos datus par ieslodzītajiem u.c. info).

  • Delegācija apmeklēja cietuma slēgto un atvērto nodaļu (infrastruktūru, darbinieku darba apstākļus un mentoringa sistēmu, kā arī ar ieslodzīto uzturēšanas apstākļus) un uzzināja par prakses vadītāju pienākumiem un prakses vadīšanas specifiku.
  • Vizītes laikā IeVP pārstāvji iepazinās ar apmācības procesa praktisko daļu (mācību nodaļa) un teorētisko daļu (mācību telpās), kā arī piedalījās diskusijās starp prakses vadītājiem un praktikantiem.

Vizītes norisinājās Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. –2021. Gada plānošanas perioda programmas "Korekcijas dienesti" iepriekš noteiktā projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībām paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" ietvaros.