Jaunumi
Visi

Latvijas Penitenciārajai sistēmai 2024.gada 8.jūlijā apritēja 105.gadadiena, kopš tika dibināta Galvenā Cietumu valde. Mijoties vēstures periodiem un valsts varas iekārtām, pastāvējusi, mainījusies un attīstījusies ieslodzījuma vietu sistēma. 

Par godu Latvijas penitenciārās jeb sodu izpildes sistēmas gadadienai, svinīgajā pasākumā piedalījās tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere, valsts sekretārs Mihails Papsujevičs, valsts sekretāra vietniece Anda Smiltēna un Nozaru politikas departamenta Kriminālsodu izpildes politikas nodaļas vadītāja Kristīne Ķipēna.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks Dmitrijs Kaļins savā uzrunā klātesošajiem uzsvēra:

Atskatoties uz paveikto, vēlos aicināt arī raudzīties nākotnē, nebaidoties izvirzīt ambiciozus mērķus un būt atvērtiem inovācijām un tehnoloģijām. Mūsu ikdienas darbā ir vitāli svarīgi domāt par modernu, efektīvu un inovatīvu vidi mums apkārt, lai turpinātu uzlabot mūsu darbu un iespējas nodrošināt resocializācijas procesu tiem, kas nonākuši ieslodzījuma vietā.

Lai ieviestu mūsdienīgas darba metodes, kā arī efektīvu kā esošu, tā jaunu darbinieku profesionālo attīstību un rūpes par nodarbināto darba vidi, esam nonākuši finiša taisnē, lai ienestu dzīvību jaunā Mācību centrā ēkā Olainē un ar nepacietību sekojam līdzi jaunā Liepājas cietuma būvniecības procesam ceļā uz mūsdienīgu, humānu un efektīvu sodu izpildi.

Atzīmējot 105. jubileju kopš sistēmas dibināšanas, Pārvaldes priekšnieks pulkvedis Dmitrijs Kaļins par pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu ar "Jubilejas goda zīmi "Latvijas Penitenciārai sistēmai 105"" apbalvoja 146 sistēmas nodarbinātos, kā arī tieslietu ministrijas pārstāvjus un 8 sadarbības partnerus.

Sveikt klātesošos bija ieradušies pārstāvji no Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts robežsardzes koledžas, Valsts policijas koledžas, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Konvoja biroja, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Īslaicīgās aizturēšanas biroja, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Izmeklēšanas atbalsta pārvaldes Pretterorisma vienības "Omega", Valsts robežsardzes Aviācijas un speciālo operāciju pārvaldes Speciālo operāciju dienesta "Sigma".

Goda zīmi saņēma Ieslodzījuma vietu pārvaldes struktūrvienībās nodarbinātie visās 9 Latvijas ieslodzījuma vietās.

Svinīgajā pasākumā tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere pasniedza Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniekam Dmitrijam Kaļinam apbalvojumu, pirms termiņa piešķirot speciālo dienesta pakāpi – pulkvedis.

Latvijas Penitenciārās sistēmas 105.gadadiena