Jaunumi
centrs

Ieslodzījuma vietu pārvalde (turpmāk – Pārvalde) izsludina pieteikšanos (tikai Pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm) uz vakanto Pārvaldes Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīcas) Atkarīgo centra priekšnieka amatu.

 

Amata pretendentiem izvirzītās prasības:

 1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (Tiesību zinātne vai civilā un militārā aizsardzība vai sociālās un cilvēkrīcības zinātnes vai pedagogu izglītība un izglītības zinātnes vai sociālā labklājība vai humanitārās zinātnes vai komerczinības un administrēšana);
 2. vismaz piecu gadu pieredze Pārvaldes struktūrvienībās;
 3. spēja savas kompetences ietvaros sadarboties ar visām Pārvaldes centrālā aparāta struktūrvienībām un ieslodzījuma vietām, ar citām tiesībsargājošām institūcijām un citām iestādēm;
 4. spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, personāla vadība, rezultātu sasniegšana, analītiska domāšana;
 5. radoša pieeja darbam un augsta atbildības sajūta.

 

Galvenie amata pienākumi:

 1. Plānot, organizēt un vadīt Atkarīgo centra darbu, kontrolēt plānoto uzdevumu izpildi;
 2. Nodrošināt ieslodzīto risku un vajadzību izvērtēšanu un ieslodzīto iesaistīšanu izglītības, nodarbinātības, sociālā darba, psiholoģiskās aprūpes un brīvā laika pasākumos atbilstoši atkarību mazināšanas programmai;
 3. Koordinēt jautājumus par notiesāto izvietošanu attiecīgajā apakšprogrammā;
 4. Piedalīties Atkarīgo centra personāla atlasē un apmācīt amatpersonas un darbiniekus;
 5. Veikt Atkarīgo centra darba monitoringu, iesniegt vadībai priekšlikumus darba uzlabošanai;
 6. Organizēt un netieši piedalīties resocializācijas procesa īstenošanā;
 7. Organizēt un vadīt Atkarīgo centra amatpersonu un darbinieku profesionālās pilnveides apmācību, sagatavot tos konsultatīvajam darbam;
 8. Organizēt atkarīgo notiesāto atlasi resocializācijai centrā un pieņemšanu nodaļā;
 9. Nodrošināt pārskatu sagatavošanu par Atkarīgo centra darba rezultātiem;
 10. Organizēt notiesāto personu resocializācijas lietas noformēšanu un glabāšanu;
 11. Plānot un koordinēt ieslodzīto sagatavošanu atbrīvošanai.

 

Amatam augstākā amata pakāpe – pulkvežleitnants, 28 amatu saime, VA līmenis, 10. mēnešalgas grupa.

 

Pieteikties minētajam amatam iespējams, sūtot uz e-pasta adresi: ievp@ievp.gov.lv pieteikuma vēstuli un CV līdz 2021.gada 16. aprīlim.