EPTA_5

No 26. līdz 27. septembrim Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra pārstāvji viesojās Igaunijas drošības un zinātņu akadēmijā, lai piedalītos EPTA (The European Penitentiary Training Academy Network) organizētajā ikgadējā konferencē "Gūtās atziņas: mācīšanas izaicinājumu pārvarēšana. Stratēģijas un risinājumi efektīvai izglītībai.".

Konferences mērķis bija rast risinājumus lielākajiem izaicinājumiem, ar kuriem korekcijas dienesti saskaras laikā, kad vienīgā konstante strauji mainīgajā pasaulē ir pārmaiņas.

Ar prasmēm, kas mums ir labi noderējušas pagātnē, iespējams, nepietiks gaidāmajiem izaicinājumiem - lai nākamajos gados gūtu panākumus, mums ir jāpielāgojas un jāapgūst jaunas kompetences.

Mācīšanās un mācīšana ir daudzpusīgi procesi. Pastāvīgi jāatrod jauni risinājumi, lai sasniegtu izglītojamos un nodrošinātu tiem interesantu un kvalitatīvu izglītību, turklāt tas ietver nākotnes prasmes, kurām nepieciešami citi instrumenti un resursi, cits domāšanas veids, citas prasmes un zināšanas, nezaudējot spēju saskatīt kopuma virsmērķi.

Šī gada EPTA konferencē īpaša loma tika piešķirta praktiskajām darbnīcām. Darbnīcās "Kvalifikācijas celšanas apmācības", "Nākotnes kompetences", "Mācīšanās un mācīšanas prasmes", "Izglītības vide" EPTA dalībnieki dalījās zināšanās un pieredzē, kopīgi risinot korekcijas dienestiem aktuālos jautājumus un izstrādājot priekšlikumus labākiem risinājumiem..

Tāpat, apmeklējot konferenci, visiem EPTA konferences dalībvalstu korekcijas dienestu speciālistiem bija iespēja iepazīties ar Igaunijas drošības un zinātņu akadēmijas pieredzi un darbību.


Par Igaunijas drošības un zinātņu akadēmiju https://www.youtube.com/watch?v=aLFbYVrXnNM

EPTA