Projektu aktualitātes
Jelgavas apskate

Norvēģijas grantu 2014.–2021. gada perioda programmas “Korekcijas dienesti” ietvaros, 2024.gada 5.-7. februārī notiek programmas Sadarbības komitejas 16. sēde, kurā tās dalībnieki iepazīstas ar Norvēģijas grantu 2014.–2021. gada “Korekcijas dienesti” programmas gaitu un iepriekš definētā projekta “Mācību centra infrastruktūras un cietumu paraugbloku izveide apmācību iespējām Olaines cietuma teritorijā” virzību un apspriež turpmāko sadarbību. Sēdē piedalās arī Norvēģijas vēstniecības Latvijā pārstāvji.

Delegācija sastāv no Projekta virzītāja Latvijas Republikas Tieslietu ministrija un attīstītāja EEA and Norway Grants Latvia, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Norvēģijas korekcijas dienesta direktorāta (KDI), Norvēģijas korekcijas dienesta universitātes koledžas (KRUS), Romerike cietuma, Norvēģijas Sarkanā Krusta (Tīkls pēc ieslodzījuma) pārstāvjiem.

Vizītes ietvaros delegācijas apmeklēja Olaines Mācību centra būvteritoriju, Jelgavas cietumu un Rīgas Centrālcietumu.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

Vizīte organizēta Norvēģijas finanšu instrumenta Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" ietvaros. 

NFI