Presei Jaunumi
covid

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 ”Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 78.punktu

no 2021.gada 11.oktobra ieslodzījuma vietas teritorijā varēs atrasties personas, izņemot ieslodzītos, kurām ir derīgs sadarbspējīgs sertifikāts. Ieslodzījuma vietu darbiniekiem (amatpersonām) pieļaujams arī negatīvs RNS testa rezultāts, ja tests veikts pēdējo 72 stundu laikā pirms ierašanās ieslodzījuma vietā.

Laika posmā no 2021.gada 11.oktobra līdz 2021.gada 17.oktobrim ieslodzījuma vietas teritorijā būs pieļaujams atrasties arī ieslodzījuma vietu darbiniekiem (amatpersonām) ar Covid-19 antigēnu ātrās pārbaudes negatīvu testu, kas ir nopērkams aptiekā un citās tirdzniecības vietās.

Ieslodzījuma vietu darbinieku (amatpersonu), kas ir uzsākuši vakcinācijas procesu, Covid-19 antigēnu ātrās pārbaudes testu iegādes izmaksas tiks kompensētas no Ieslodzījuma vietu pārvaldes budžeta līdzekļiem.

Sākot ar 13.oktobri ieslodzījuma vietu nodarbinātie, kuri uzsākuši vakcināciju, bet nav pabeiguši vakcinācijas kursu, var doties uz jebkuru laboratoriju vienu reizi nedēļā veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu. Pirms testa veikšanas nepieciešams uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu par pirmās vakcīnas saņemšanu un dokumentu, kas apliecina nodarbinātību Ieslodzījuma vietu pārvaldē (dienesta apliecība, izziņa).