Informācija presei Jaunumi
arstniecibas_korpuss

Ieslodzījuma vietu pārvalde šī gada martā noslēdza darbu pie Eiropas Reģionālas attīstības fonda līdzfinansētā projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā" Nr.4.2.1.2/18/I/005 īstenošanas. Projekta mērķis bija paaugstināt energoefektivitāti tiešās valsts pārvaldes padotības iestādes ēkās.

Vērtējot projekta ietvaros paveikto, Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) priekšnieks Dmitrijs Kaļins uzsver: "Esam gandarīti par projekta rezultātiem - cietuma ārstniecības korpuss ir piedzīvojis gan vērā ņemamas vizuālas pārmaiņas, gan arī tagad ir ievērojami paaugstināta tā energoefektivitāte, kas turpmāk veicinās ne tikai budžeta līdzekļu ietaupījumu apkures nodrošināšanai un samazinās energoresursu patēriņu, bet arī padarīs cietumu "zaļāku" un videi draudzīgāku."

 

eraf