Informācija presei Jaunumi

Noteikto ierobežojumu dēļ ir radusies problēma ar ieslodzījuma vietās izveidotajām pastāvīgās tirdzniecības vietām, jo arī uz tām attiecas valdības noteiktie ierobežojumi attiecībā uz precēm, kuras nav atļauts tirgot, un ierobežojumi tirdzniecības norises organizēšanai.  

Ieslodzītajiem ir likumā noteiktas tiesības regulāri iepirkties cietuma veikalā par noteiktu summu atkarībā no soda izciešanas režīma. Šobrīd, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību ieslodzījuma vietās, ar ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieces rīkojumu ieslodzītajiem ir aizliegti pienesumi un sūtījumi, līdz ar to stājoties spēkā minētajiem ierobežojumiem Rīkojumā, ieslodzītajiem faktiski paliek bez iespējām iegādāties noteiktas preces, kuras viņiem var būt nozīmīgas, bet kuras nav atļauts iegādāties cietuma veikalā.  

Cietuma veikalā ieslodzītie var iegādāties ierobežotu preču sortimentu, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi. Tāpat cietuma veikalu klātienes apmeklējums arī ikdienas situācijā nav atļauts visiem ieslodzītajiem – preču iegāde ar cietuma amatpersonu starpniecību notiek attiecībā uz apcietinātājiem un notiesātajiem zemākajās soda izciešanas režīma pakāpēs, tādejādi, režīma dēļ ir jau ierobežotas ieslodzīto tiesības klātienē apmeklēt cietuma veikalu.  

Savukārt ieslodzījuma vietās noteikto epidemioloģiskās drošības ierobežojumu dēļ, šobrīd cietumu veikalos nenotiek ieslodzīto iepirkšanās tradicionāli staigājot gar plauktiem un izvēloties preces, tā vietā jau šobrīd ieslodzītajiem pārsvarā tiek izsniegts nokomplektēts pirkums. Līdz ar to, uz cietumu veikaliem nevar attiecināt ierobežojumus attiecībā uz tirdzniecības norises organizēšanu, jo tie darbojas absolūti atšķirīgā vidē.  

Attiecībā uz cietuma veikalos tirgojamo preču sortimentu jānorāda, ka valdības noteikto ierobežojumu pastāvēšana attiecībā uz ieslodzītajiem var robežoties ar cilvēktiesību pārkāpumu, jo, piemēram, kancelejas preču (rakstāmlietu) nepieejamība neļauj nodrošināt savu interešu aizstāvību tiesu procesos, utt. Tāpat noteikto ierobežojumu dēļ ieslodzītajiem nav iespējas iegādāties apģērbu, galda piederumus (šķīvji, bļodiņas, karotes, krūzītes), dažādus ikdienā nepieciešamus saimniecības priekšmetus, bezrecepšu vitamīnus un citas preces. Turklāt ieslodzītie šīs preces nevar iegādāties internetā kā pārējās sabiedrības daļa.  

Ņemot vērā minēto, bija nepieciešams noteikt izņēmumu, kas paredz, ka Rīkojuma 5.7. – 5.74.apakšpunktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz komersanta izveidotajām pastāvīgajām tirdzniecības vietām ieslodzījuma vietās. Ieslodzītajiem paredzētās tiesības iepirkties cietuma veikalā nodrošina atbilstoši ieslodzījuma vietu infrastruktūrai un ieslodzījuma vietās noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām.