Projektu aktualitātes
Apmācības

Ar Norvēģijas grantu finansiālu atbalstu, programmas "Korekcijas dienesti" ietvaros, šī gada  2. un 3. februārī tika organizētas mācības brīvprātīgā darba koordinatoriem.

Divu dienu mācībās Latviju pārstāvēja Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts probācijas dienests, Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, Latvijas sarkanais krusts. Tāpat piedalījās arī kolēģi no kaimiņvalstīm: Lietuvas Sarkanais krusts, Norvēģijas korekcijas dienests, Starptautiskais Sarkanais krusts un brīvprātīgā darba veicējs no Norvēģijas. 

Mācību laikā tika diskutēts par:

  • Ko nozīmē būt brīvprātīgajam cietumā?
  • Kādi ir brīvprātīgā darba izaicinājumi, iespējas un devums kopējai sabiedrības drošībai?
  • Kāda ir pieredze brīvprātīgajā darbā ieslodzījuma vietās Norvēģijā un citās Eiropas valstīs?

Šādas mācības, kas apvieno Latvijas korekcijas dienestu brīvprātīgos koordinatorus ieslodzījuma vietās un Sarkanā Krusta pārstāvniecības, Latvijā notiek pirmo reizi.

Mācības notika sadarbībā ar Norvēģijas Sarkanā Krusta Sadarbības tīkla pēc ieslodzījuma (Nettverk etter soning - Oslo Røde Kors) treneriem.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

Apmācības

Apmācības notika Norvēģijas finanšu instrumenta Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" ietvaros.