Informācija presei Jaunumi
Olaine

Sakarā ar Covid-19 infekcijas slimības izplatīšanās draudiem izdots rīkojums izsludināt karantīnu Olaines cietumā (Latvijas cietumu slimnīcā) no 2021. gada 3. marta līdz 2021. gada 26. martam. Rīkojums ir saskaņots ar Veselības ministriju.

Covid-19 skrīningā Olaines cietuma Atklātajā nodaļā noteikti 13 Covid-19 pozitīvi ieslodzītie un 1 nodarbinātais. Tiek veikti visi nepieciešamie epidemioloģiskās drošības pasākumi, tai skaitā, ir nodrošināta ieslodzīto izolēšana no pārējiem ieslodzītajiem un kontaktpersonu apzināšana.

Covid-19 izplatības ierobežošanai uz karantīnas laiku Olaines cietumā, papildus jau noteiktajiem ierobežojumiem, ar rīkojumu ir noteikts:

* pārtraukt valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvju un aizstāvju, zvērinātu notāru un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēju juridiskās palīdzības saņemšanai tikšanos ar ieslodzītajiem klātienē;

* pārtraukt visu izglītības programmu īstenošanu;

* pārtraukt ieslodzīto nodarbināšanu pie komersanta, izņemot ieslodzījuma vietas veikalu;

* pārtraukt jebkurus kolektīvos brīvā laika, garīgās aprūpes, kultūras un sporta pasākumus ieslodzītajiem;

* pārtraukt ieslodzīto personu dokumentu izgatavošanu;

* pārtraukt ieslodzīto laulību reģistrāciju;

* pārtraukt brīvības atņemšanas iestādes izvērtēšanas komisijas darbību;

* pārtraukt ieslodzīto pārvietošanu uz citu ieslodzījuma vietu, izņemot ieslodzīto pārvietošanu drošības apsvērumu dēļ un pārvietošanu uz Latvijas Cietumu slimnīcu Olaines cietumā un atpakaļ;

* pārtraukt ieslodzīto konvojēšanu uz tiesām un pēc procesa virzītāja pieprasījuma.

Savukārt notiesātajiem, kuri sodu izcieš slēgtā cietuma augstākajā un vidējā režīma pakāpē, daļēji slēgtā cietuma augstākajā režīma pakāpē, atklātajā cietumā un Olaines cietuma Atkarīgo centrā ar rīkojumu ir aizliegts no rīta celšanās laika līdz naktsmieram atrasties noteiktā iecirknī ārpus vienības, kā arī dienas kārtībā paredzētajā laikā patstāvīgi apmeklēt cietuma Medicīnas daļu, veikalu, ēdnīcu un bibliotēku. Ieslodzītajām ir jānodrošina ne mazāk kā vienu stundu ilga pastaiga svaigā gaisā, nodrošinot vienību savstarpējo izolāciju. Kameru pārmeklēšanas un tehniskās apskates noteikts organizēt atbilstoši operatīvajam stāvoklim, ņemot vērā dienesta nepieciešamību un lietderīgumu.

Olaines cietumā, atbilstoši Slimības profilakses kontroles centra norādījumiem, tiek turpināts ieslodzījuma vietas personāla un ieslodzīto Covid-19 skrīnings.

Par pieņemtajiem lēmumiem un tiesību ierobežojumiem saistībā ar izsludinātās karantīnas pasākumiem ieslodzījuma vietā ir jāinformē ieslodzītie, savukārt, par pieņemtajiem lēmumiem un ar dienesta vai darba organizāciju saistītām izmaiņām ir jāinformē personāls.

Par ieviestajiem karantīnas pasākumiem Ieslodzījuma vietu pārvalde informēs arī tiesas, procesa virzītājus un citus sadarbības partnerus.

Papildu informācija:

Savukārt Jēkabpils cietumā nav konstatēti Covid-19 pozitīvi gadījumi ieslodzīto vidū, taču, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un nepieciešamību veikt preventīvus pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanai, izdots rīkojums Jēkabpils cietumā karantīnu pagarināt līdz 2021. gada 15. martam un visās ieslodzījuma vietās īslaicīgās satikšanās pārtraukt līdz 2021. gada 7. aprīlim.