Informācija presei Jaunumi
RCC

Ieslodzījuma vietu pārvalde informē, ka ar 11.04. karantīna ir pārtraukta arī Rīgas Centrālcietumā. Līdz ar to, karantīna šobrīd nav noteikta nevienā ieslodzījuma vietā.

Taču atgādinām, ka visās ieslodzījuma vietās ir veiktas būtiskas izmaiņas epidemioloģiskās drošības pasākumos.

2022.gada 1.aprīlī stājas spēkā Ieslodzījuma vietu pārvaldes rīkojums, ar kuru noteikts, ka:

 • ar 19.aprīli tiek atsāktas ieslodzīto īslaicīgās satikšanās ar radiniekiem un citām personām;
 • ar 2.maiju tiek atsāktas notiesāto ilglaicīgās satikšanās ar radiniekiem un citām personām, kā arī Ģimenes dienas;
 • ar 19.aprīli notiesātajiem, kas sodu izcieš ieslodzījuma vietas atklātā cietuma nodaļā, tiek atļauts uzņemt pie sevis viesus;
 • ar 19.aprīli ieslodzītajiem tiek atļauts īslaicīgi atstāt brīvības atņemšanas iestādes teritoriju, tai skaitā piešķirto pamudinājumu ietvaros;
 • ar 19.aprīli notiesātajiem, kas sodu izcieš ieslodzījuma vietas atklātā cietuma nodaļā, tiek atļauts iepirkties veikalā ārpus brīvības atņemšanas iestādes;
 • ar 1.aprīli ieslodzītie var saņemt pienesumus un sūtījumus;
 • ieslodzītie, pēc pārvietošanas no ieslodzījuma vietas, kurā noteikta karantīna, uz citu ieslodzījuma vietu, izvietojami atsevišķi slēgtās telpās (kamerās) uz septiņām dienām.
  Šajā laika posmā, ieslodzītajam ir aizliegts dienas kārtībā paredzētajā laikā patstāvīgi apmeklēt ieslodzījuma vietas Medicīnas daļu, komersanta izveidoto pastāvīgo tirdzniecības vietu,
  ēdnīcu, bibliotēku un no rīta celšanās laika līdz naktsmieram atrasties noteiktā iecirknī ārpus kameras, izņemot ne mazāk kā vienu stundu ilgu pastaigu dienā;
 • brīvības atņemšanas iestādes izvērtēšanas komisijas darbība jāorganizē videokonferences režīmā.