Informācija presei Jaunumi
sertifikāts

Vēršam uzmanību, ka nodarbinātie, trešās personas un apmeklētāji ieslodzījuma vietu teritorijā drīkst atrasties tikai ar DERĪGU SADARBSPĒJĪGU SERTIFIKĀTU!

Tas nozīmē, ka ieslodzījuma vietu darbiniekiem (amatpersonām), personām, kuras ierodas ieslodzījuma vietā profesionālo pienākumu veikšanai, un apmeklētājiem nepieciešams uzrādīt sertifikātu, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju vai balstvakcināciju, vai pārslimošanas sertifikātu.

  • Bērni, kas jaunāki par 18 gadiem, ieslodzījuma vietas teritorijā var atrasties bez sertifikāta pilngadīgas personas pavadībā, kurai ir primārās vakcinācijas vai balstvakcinācijas, vai pārslimošanas sertifikāts.
  • Persona, kurai, pamatojoties uz klīniskās universitātes slimnīcas speciālistu konsīlija lēmumu, medicīnisku iemeslu dēļ nevar veikt vakcināciju pret Covid-19 infekciju vai kurai vakcinācija atlikta, ieslodzījuma vietas teritorijā var atrasties, uzrādot konsīlija lēmumu un testēšanas sertifikātu.
  • Pamatojums: Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 78.punkts.