Jaunumi
e-adrese

Jau vairāk kā gadu amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi aktīvi izmanto iespēju elektroniski iesniegt Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā iesniegumus un maksājumu apliecinošos dokumentus par veselības aprūpes pakalpojumiem, kurus amatpersona apmaksājusi no saviem līdzekļiem, izmantojot valsts pārvaldes portālu Latvija.lv. un pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, autentificējoties ar bankas rekvizītiem.

Sakarā ar to, ka Latvija.lv pieejamais pakalpojums “Iesniegums iestādei” ir IKT risinājums, kas šobrīd dublē Oficiālo elektronisko adresi jeb e-adresi, Valsts reģionālās attīstības aģentūra plāno pārtraukt pakalpojuma “Iesniegums iestādei” darbību.

Tādējādi jau tuvākajā laikā amatpersonas vairs nevarēs iesniegt iesniegumus ierastajā kārtībā, tas ir, autorizējoties valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv ar bankas rekvizītiem.

Tomēr iesniegt iesniegumus kompensācijas vai pabalsta saņemšanai joprojām varēs, autorizējoties ar elektronisko parakstu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv, un nosūtot iesniegumu uz centra e-adresi:

https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90001834903

Ņemot vērā iepriekš minēto, informējam par nepieciešamību saņemt kvalificētus personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus (eID karti, eParaksts un eParaksts mobile), izveidot savu e-adresi un lietot to saziņai ar Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centru un citām valsts iestādēm.

Skaidrojošā informācija par to:

*kā izveidot un aktivizēt e-adresi,

*kādi piekļuves rīki nepieciešami,

*kā iegūt e-parakstu

*kā elektroniski e-adresē iesniegt iesniegumu veselības izdevumu kompensācijas saņemšanai,

ir atrodama šeit: https://www.vsc.iem.gov.lv/lv/bukleti-un-infografikas