Informācija presei Jaunumi
akcija

Lai veicinātu brīvprātīgo kopienas stiprināšanu, brīvprātīgā darba organizatoru atpazīstamību un mudinātu sabiedrību iesaistīties brīvprātīgajā darbā, par godu Brīvprātīgo dienai - 5. decembrī - mēs uzsākam akciju – “Brīvprātīgais - brīvprātīgajam”, kuras laikā aicinām ikvienu, kurš vēlas, kā arī brīvprātīgos no dažādām organizācijām, iesūtīt mums video sveicienu, kas veltīts brīvprātīgā darba veicējiem, lai pateiktu PALDIES brīvprātīgajiem un uzmundrinātu viņus turpināt brīvprātīgo darbu sabiedrības labā!


Lai pievienotos kopīgajam video sveicienam ir nepieciešams:

1. Izdomāt radošu ideju vai sveicienu/ novēlējumu, ko vēstīt citiem brīvprātīgajiem;
2. Nofilmēt video, kas nav garāks par 15sekundēm (viena organizācija - viens video);
3. Video laikā varat neminēt kādu organizāciju pārstāvat, jo šo informāciju montāžas laikā mēs pievienosim jūsu video rullītim;
4. Video var tik filmēts kā ar profesionālu kino kameru, tā arī viedierīci – tam nav nozīmes, galvenais ir jūsu vēstījums;
5. Ja filmējat ar telefonu, tad lūgums filmēt horizontāli;
6. Video nedrīkst montēt pāri kādu audio failu (mūziku), jo liekot kopējā sveicienā tāda jau ir paredzēta;
7. Video sagatavojiet un iesūtiet līdz 25. novembrim pl.13.00 uz e-pastu: lasma.kokorevica@ievp.gov.lv

Uzmundrināsim viens otru un pateiksim PALDIES tiem, kas brīvprātīgi strādā mūsu valsts labā!