i

Izvērtējot epidemioloģisko situāciju, kā arī Covid-19 inficēšanās gadījumu īpatsvaru, Ieslodzījuma vietu pārvalde pieņēma lēmumu pēc 22.novembra gan Valmieras cietumā, gan Olaines cietumā karantīnu nepagarināt. Attiecīgi, ar šodienu, 23.novembri, abās ieslodzījuma vietās karantīna ir pārtraukta.

Taču atgādinām un vēršam uzmanību uz to, ka visās ieslodzījuma vietās līdz 30.novembrim ir pagarināti ierobežojumi, proti:

 • pārtrauktas ieslodzīto īslaicīgās un ilglaicīgās satikšanās ar radiniekiem un citām personām;
 • pārtraukta ieslodzītajiem paredzēto pienesumu pieņemšana;
 • pārtraukta ieslodzīto laulību reģistrācija;
 • pārtraukta ģimenes dienu organizēšana;
 • noteikts aizliegums ieslodzītajiem īslaicīgi atstāt brīvības atņemšanas iestādes teritoriju, tai skaitā piešķirto pamudinājumu ietvaros;
 • noteikts aizliegums notiesātajam, kas sodu izcieš ieslodzījuma vietas atklātā cietuma nodaļā, uzņemt pie sevis viesus;
   
 • pārtraukta visu resocializācijas programmu norise, tajā skaitā Valsts probācijas dienesta amatpersonu ieslodzījuma vietās īstenoto programmu norise;
 • pārtraukta jebkuru kolektīvo brīvā laika, garīgās aprūpes, kultūras un sporta pasākumu norise ieslodzītajiem;
 • atcelti brīvā laika un garīgās aprūpes pasākumi ieslodzītajiem, kuros iesaistītas trešās personas.

Vairāk informācijas: https://www.ievp.gov.lv/lv/jaunums/ieslodzijuma-vietas-noteiktas-stingrakas-epidemiologiskas-drosibas-prasibas-pagarinatas-lidz-30novembrim