Informācija presei Jaunumi
ierobezojumi

Ieslodzījuma vietu pārvalde informē, ka, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju ieslodzījuma vietās un valstī kopumā, inficēšanās gadījumu īpatsvaru un infekcijas izplatības riskus, ir izdots rīkojums, ar kuru līdz 31.decembrim ir pagarināti visās ieslodzījuma vietās noteiktie ierobežojumi, proti:

 • pārtrauktas ieslodzīto īslaicīgās un ilglaicīgās satikšanās ar radiniekiem un citām personām;
 • pārtraukta ieslodzītajiem paredzēto pienesumu pieņemšana;
 • pārtraukta ieslodzīto laulību reģistrācija;
 • pārtraukta ģimenes dienu organizēšana;
 • noteikts aizliegums ieslodzītajiem, izņemot notiesātos, kuri sodu izcieš ieslodzījuma vietu atklātā cietuma nodaļās, īslaicīgi atstāt brīvības atņemšanas iestādes teritoriju, tai skaitā piešķirto pamudinājumu ietvaros;
 • noteikts aizliegums notiesātajam, kas sodu izcieš ieslodzījuma vietas atklātā cietuma nodaļā, uzņemt pie sevis viesus;
   
 • pārtraukta visu resocializācijas programmu norise, tajā skaitā Valsts probācijas dienesta amatpersonu ieslodzījuma vietās īstenoto programmu norise;
 • pārtraukta jebkuru kolektīvo brīvā laika, garīgās aprūpes, kultūras un sporta pasākumu norise ieslodzītajiem;
 • atcelti brīvā laika un garīgās aprūpes pasākumi ieslodzītajiem, kuros iesaistītas trešās personas.
   

Papildus informējam, ka Jelgavas cietumā karantīna tiek pagarināta līdz 9.decembrim.

Savukārt Iļģuciema cietumā karantīna ar šodienu, 26.novembri, ir pārtraukta.