Informācija presei Jaunumi
ierobežojumi

Ieslodzījuma vietu pārvalde informē, ka visās ieslodzījuma vietās līdz 2022.gada 31.janvārim ir pagarināti noteiktie ierobežojumi, proti:

•             pārtrauktas ieslodzīto īslaicīgās un ilglaicīgās satikšanās ar radiniekiem un citām personām;

•             pārtraukta ieslodzītajiem paredzēto pienesumu pieņemšana, izņemot mazgabarīta televizorus, televizoram pievienojamās videospēles, mazgabarīta ledusskapjus, radiouztvērējus, matu veidošanas ierīces un rūpnieciski izgatavotus elektriskos ūdens sildītājus;

•             pārtraukta ieslodzīto laulību reģistrācija;

•             pārtraukta ģimenes dienu organizēšana;

•             noteikts aizliegums ieslodzītajiem, izņemot notiesātos, kuri sodu izcieš ieslodzījuma vietu atklātā cietuma nodaļās, īslaicīgi atstāt brīvības atņemšanas iestādes teritoriju, tai skaitā piešķirto pamudinājumu ietvaros;

•             noteikts aizliegums notiesātajam, kas sodu izcieš ieslodzījuma vietas atklātā cietuma nodaļā, uzņemt pie sevis viesus;

•             pārtraukta visu resocializācijas programmu norise, tajā skaitā Valsts probācijas dienesta amatpersonu ieslodzījuma vietās īstenoto programmu norise;

•             pārtraukta jebkuru kolektīvo brīvā laika, garīgās aprūpes, kultūras un sporta pasākumu norise ieslodzītajiem;

•             atcelti brīvā laika un garīgās aprūpes pasākumi ieslodzītajiem, kuros iesaistītas trešās personas.