Konkurss

Lēmums Rezultāts
Konkurss par tiesībām nodarbināt notiesātos Ieslodzījuma vietu pārvaldes Valmieras cietumā (pieteikumu iesniegšana līdz 05.03.2021. pl. 17.00)    
Konkurss par tiesībām nodarbināt notiesātos Ieslodzījuma vietu pārvaldes Iļģuciema cietumā (pieteikumu iesniegšana līdz 06.11.2020. pl.12.00)

09.11.2020. Par "konkursa "Konkurss par tiesībām nodarbināt notiesātos Ieslodzījuma vietu pārvaldes Iļģuciema cietumā" uzvarētāju atzīt SIA "VP BALT", reģistrācijas Nr.40003255271, juridiskā adrese: Užavas iela 17-1, Rīga, LV-1067.

 30.11.2020. ar konkursa "Konkurss par tiesībām nodarbināt notiesātos Ieslodzījuma vietu pārvaldes Iļģuciema cietumā" uzvarētāju SIA "VP BALT", reģistrācijas Nr.40003255271, tika noslēgts nekustamā īpašuma nomas līgums par telpu 211,1 m2 platībā un tām piesaistītā zemesgabala domājamās daļas 144,5m2 platībā nomu līdz 2025.gada 30.novembrim. Nomas maksa par telpu lietošanu – 0,52 EUR par 1 m2 mēnesī, par zemesgabala lietošanu – 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.