Līguma numurs, nosaukums Noslēgšanas datums

LĪGUMS Nr.1/16/2017/403   "Tehniskā projekta "Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa rekonstrukcija" izstrāde""

29.12.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/402  "Pārtikas produktu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām, piemērojot zaļā iepirkuma pamatprincipus" 

29.12.2017

VIENOŠANĀS Nr. 1/16/2017/400 par 2017. gada 10. oktobra līguma Nr.1/16/2017/269 "Zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes un elektroinstalācijas  izolācijas pretestības mērījumu veikšana"

29.12.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/401 "Pārtikas produktu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām, piemērojot zaļā iepirkuma pamatprincipus"

29.12.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/399 "Pārtikas produktu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām, piemērojot zaļā iepirkuma pamatprincipus"

29.12.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/398 „Dārzeņu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām, piemērojot zaļā publiskā iepirkuma kritērijus”

28.12.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/405 „Apsardzes signalizācijas, videonovērošanas sistēmas, sakaru sistēmas un ugunsdrošības sistēmas apkope" (Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīcā) un Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem)

21.12.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/396  „Dārzeņu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām, piemērojot zaļā publiskā iepirkuma kritērijus”

21.12.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/394  „Ugunsdrošības signalizācijas remonts Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem administratīvajā ēkā”

21.12.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/390 „Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu sniegšana”

19.12.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/389 „Enerģētisko akmeņogļu iegāde ar piegādi Olaines cietuma vajadzībām”

18.12.2017

LĪGUMS Nr. 1/16/2017/388 "Aizsargcimdu iegāde ar piegādi".

14.12.2017

LĪGUMS Nr. 1/16/2017/386 "Ekipējuma jostu ar uzkabēm iegāde ar piegādi"

14.12.2017

LĪGUMS 1/16/2017/387 "Profesionālās veļas mazgāšanas iekārtas iegāde Brasas cietumam".

12.12.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/384 „Seifu iegāde ar piegādi Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām”

07.12.2017

LĪGUMS Nr. 1/16/2017/382 "Rīgas Centrālcietuma ceļa avārijas bojājumu novēršana pie 1.korpusa"

06.12.2017

LĪGUMS Nr. 1/16/2017/379 "Speciālo līdzekļu iegāde ar piegādi".

01.12.2017

LĪGUMS Nr. 1/16/2017/378 "Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošana Jēkabpils cietumā"

30.11.2017

Līgums Nr. 1/16/2017/377  " Speciālo līdzekļu, rokas metāla detektoru iegāde ar piegādi"

29.11.2017

LĪGUMS Nr.1/23/2017/376/ESF Pētījums “Par Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta nodarbināto kompetencēm un Ieslodzījuma vietu pārvaldes nodarbināto mācību vajadzībām”

29.11.2017

LĪGUMS Nr.1/23/2017/375/ESF Pētījums “Par Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta nodarbināto kompetencēm un Ieslodzījuma vietu pārvaldes nodarbināto mācību vajadzībām”

29.11.2017

Vienošanās Nr.1/16/2017/356 "Ventilācijas iekārtu remontdarbi un avārijas apkalpošana Olaines cietumā"

27.11.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/225/ESF „Lektoru pakalpojumi”

16.08.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/206/ESF „Lektoru pakalpojumi” 

21.07.2017

Līgums 1/16/2017/345  "Bērnu apģērba un inventāra iegāde ar piegādi Iļģuciema cietumam"

21.11.2017

Līgums Nr.1/16/2017/341 „ Dezinficēšanas iekārtu iegāde Brasas cietumam”

10.11.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/340 „Par mutiskās un rakstiskās tulkošanas pakalpojumu nodrošināšanu”

09.11.2017

LĪGUMS Nr.1/23/2017/335 "Semināru norises un viesnīcu nodrošināšanas pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojumi, telpu īre, naktsmītnes)"

09.11.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/339 "Kopējās energopārvaldības sistēmas izstrādāšana un ieviešana Ieslodzījuma vietu pārvaldes valdījumā esošajās ēkās atbilstoši ISO 50001 standartam"

08.11.2017

Vienošanās Nr.1/16/2017/333 "Ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu remontdarbi un avārijas apkalpošana Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem"

06.11.2017

VIENOŠANĀS Nr.1/16/2017/329 par 2017.gada 6.oktobra Līguma Nr. 1/16/2017/282 "Ieslodzījuma vietās esošo ierīču kalibrēšana, verificēšana un drošības pārbaude" (katliekārtu, celšanas iekārtu un spiedieniekārtu pārbaudes) grozījumiem

01.11.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/338 „Dabasgāzes iegāde Latvijas ieslodzījuma vietām”

31.10.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/324 „Apavu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām”

31.10.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/323 „Apavu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām”

31.10.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/322 „Cēsu audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem Administratīvās ēkas visa 1. stāva pārbūve ar slēgto pagalmu projektēšanas un būvniecības darbi”

31.10.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/321  „Dokumentālās filmas izveide”

30.10.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/318  „Pārtikas bloka telpu un iekārtu noma Rīgas Centrālcietumā”

26.10.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/317  „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ieslodzītajiem Rīgas Centrālcietumā”

26.10.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/299 "Ieslodzījuma vietās esošo ierīču kalibrēšana un atkārtota verificēšana" (manometru, neautomātisko svaru un garuma mērītāju pārbaudes; gāzes skaitītāju, siltumenerģijas skaitītāju un ūdens skaitītāju pārbaudes; sfigmomanometru pārbaudes; alkometru pārbaudes; termometru pārbaudes)

20.10.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/282 "Ieslodzījuma vietās esošo ierīču kalibrēšana, verificēšana un drošības pārbaude" (katliekārtu, celšanas iekārtu un spiedieniekārtu pārbaudes)

06.10.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/298   "Dīzeļģeneratora uzstādīšana un pieslēgšana pie esošajiem elektrotīkliem Daugavgrīvas cietumā"

23.10.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/288  "Tehniskā apkope dīzeļģeneratoru iekārtu sistēmu darbībā ieslodzījuma vietās"

 20.10.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/297  "Tehniskā apkope dīzeļģeneratoru iekārtu sistēmu darbībā ieslodzījuma vietās"

23.10.2017
LĪGUMS Nr.1/16/2017/293  „Ūdens apgādes sistēmas apkopes darbi Valmieras cietumā” 23.10.2017
LĪGUMS Nr.1/16/2017/289  „Iļģuciema cietuma ūdensvada remonts”  20.10.2017
LĪGUMS Nr.1/16/2017/292  „Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89 noliktavas un kabinetu remonts” 20.10.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/284 „Daugavgrīvas cietuma katlumājas siltumjaudas paaugstināšanas tehniskā projekta izstrāde un būvdarbi”

19.10.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/280 "Ieslodzījuma vietās esošo ierīču pārbaude, kalibrēšana un verificēšana" (alkometru pārbaudes)

06.10.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/281/ESF „Lektoru pakalpojumi”

16.10.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/278 "Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļas 5. korpusa remonts"

13.10.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/270 "Ieslodzījuma vietās esošo ierīču pārbaude, kalibrēšana un verificēšana" (1. un 2. drošības grupas medicīnas ierīču funkciju atbilstības (FP) un elektrodrošības (ED) pārbaudes; radioloģisko ierīču funkciju atbilstības (FP), elektrodrošības (ED) pārbaudes, darba zonas radiācijas monitorings (D), kvalitātes nodrošināšanas mērījumi (KNP), pacienta dozas mērītāju kalibrēšana (DAP), individuālo aizsardzības līdzekļu darbam ar jonizējošā starojuma avotiem pārbaudes; metāla detektoru pārbaudes)

06.10.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/269 "Zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes un elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu veikšana"

10.10.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/259 "Semināru norises un viesnīcu nodrošināšanas pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojumi, telpu īre, naktsmītnes)"

16.10.2017

VIENOŠANĀS Nr.1/16/2017/268 par 2016.gada 26.jūlija līguma Nr.1/16/2017/208 „Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīcas) Ambulatorā korpusa remonts” grozījumiem

06.10.2017

"Rīgas Centrālcietuma 1., 4. korpusa ūdens maģistrāles izbūve un Rīgas Centrālcietuma 4., 5. korpusa kanalizācijas tīklu renovācija"

05.10.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/248 „Keramikas dekora iegāde”

18.09.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/247 „ Virtuves gāzes katla iegāde Brasas cietumam”

19.09.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/255 "Jēkabpils cietuma esošās fekālās kanalizācijas remonts"

02.10.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/240 "Ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu apkope, remontdarbi un avārijas apkalpošana Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem un Olaines cietumā
(Latvijas Cietumu slimnīca)"

13.09.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/252 "Daugavgrīvas cietuma Daugavpils nodaļas kanalizācijas tīkla, siltumtrases un ūdensvada rekonstrukcija"

26.09.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/254 "Ūdensapgādes tīklu renovācija Liepājas cietumā"

27.09.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/246 "Par apavu eksperta pakalpojumiem"

15.09.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/239  „Apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmas bojājumu novēršanas pakalpojumi”

13.09.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/238  "Katlu mājas remonts Valmieras cietumā"

08.09.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/235  "Katlu mājas remonts Daugavgrīvas cietumā"

07.09.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/234 "Operatīvo transporta līdzekļu apzīmējumu pilnveidošana"

05.09.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/229 „Pārtikas bloka telpu un iekārtu noma Liepājas cietumā”

18.08.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/228 „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ieslodzītajiem Liepājas cietumā”

18.08.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/227 “Izdedžu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana Olaines cietumam”.

18.08.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/224 "Apsardzes signalizācijas, videonovērošanas sistēmas, sakaru sistēmas un ugunsdrošības sistēmas apkope Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīcas) Atkarīgo centrā un aizliegtajā teritorijā".

10.08.2017

LĪGUMS Nr. 1/16/2017/223 "Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana Latvijas ieslodzījuma vietām"

13.07.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/222 „Pārtikas bloka telpu un iekārtu noma Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīcā)”

04.08.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/221 „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ieslodzītajiem Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīcā)”

04.08.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/219 „Zobārstniecības pakalpojumu sniegšana ieslodzītajiem”

03.08.2017

VIENOŠANĀS Nr.1/16/2017/217 par 2016.gada 19.jūlija līguma „Par mutiskās un rakstiskās tulkošanas pakalpojumu nodrošināšanu” Nr.1/16/2016/132 grozījumiem

03.08.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/212 „Rīgas Centrālcietuma 1.korpusa ūdensvadu avārijas remonts”

28.07.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/208 „Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīcas) Ambulatorā korpusa remonts”

26.07.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/205 Par Būvprojekta “Gāzes katlu māja Olaines cietumā, Rīgas ielā 10, Olainē, Olaines novadā" atkārtotas ekspertīzes pakalpojumiem

20.07.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/203 “Apsardzes signalizācijas, videonovērošanas sistēmas, sakaru sistēmas un ugunsdrošības sistēmas apkope Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem”

18.07.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/202 “Radiosakaru kvalitātes uzlabošana Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīcas) teritorijā”

17.07.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/201  “Kravas autotransporta pakalpojumi”

13.07.2017

Līgums Nr. 1/16/2017/199 " Pārnēsājamo pulvera ugunsdzēsības aparātu PA – 6 iegāde Ieslodzījuma vietām"

12.07.2017

VIENOŠANĀS Nr.1/16/2017/198 par 2017.gada 31.janvāra līguma „Dārzeņu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām piemērojot zaļā publiskā iepirkuma kritērijus” Nr.1/16/2017/41 grozījumiem

12.07.2017

LĪGUMS Nr. 1/16/2017/196 "Degvielas iegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām degvielas uzpildes stacijās, izmantojot norēķinu kartes"

30.06.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/175 „Tehniskā projekta "Nožogojuma izbūve un tā aprīkošana ar inženiertehniskiem apsardzes līdzekļiem Valmieras cietumā" izstrāde”

29.06.2017

LĪGUMS Nr. 1/16/2017/177 “Rīgas Centrālcietuma sardzes ēkas siltumtrases un ūdensvadu maģistrāles avārijas remonts”

26.06.2017

LĪGUMS Nr. 1/16/2017/173 "Transportlīdzekļu mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana"

09.06.2017

LĪGUMS Nr. 1/16/2017/171 "Transportlīdzekļu mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana"

06.06.2017

LĪGUMS Nr. 1/16/2017/168  "Degvielas iegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām degvielas uzpildes stacijās, izmantojot norēķinu kartes" 

31.05.2017

LĪGUMS Nr. 1/16/2017/167 "Degvielas iegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām degvielas uzpildes stacijās, izmantojot norēķinu kartes"

31.05.2017

LĪGUMS Nr. 1/16/2017/166  "Degvielas iegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām degvielas uzpildes stacijās, izmantojot norēķinu kartes"

31.05.2017


LĪGUMS Nr. 1/16/2017/165 "Zīmogu un spiedogu iegāde ar piegādi"

31.05.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/164  “Meliorācijas pasākumu projekta izstrāde Valmieras cietuma teritorijā.”

25.05.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/162  “Pasažieru mikroautobusu noma”

15.05.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/161  “Plastikāta piespraužu iegāde ar piegādi”

09.05.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/155  “Rīgas Centrālcietuma siltumtrases un ūdensvadu maģistrāles avārijas remonts”

27.04.2017

Līgums 1/16/2017/152   "Ugunsdzēsības līdzekļu, aprīkojuma un ugunsdrošībai lietojamo zīmju iegāde"

25.04.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/153  “Metāla atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi”

25.04.2017

Līgums Nr.1/20/2017/148 "Rokdarbu materiālu piegāde"

24.04.2017

LĪGUMS Nr.1/20/2017/146 „Aprīkojuma iegāde „Atkarīgo centra” vajadzībām”

21.04.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/141  “Metāla atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi”

20.04.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/140  “Ieslodzīto apģērbu un apavu iegāde ar piegādi ieslodzījuma vietām”

19.04.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/139  “Ieslodzīto apģērbu un apavu iegāde ar piegādi ieslodzījuma vietām”

19.04.2017

LĪGUMS Nr.1/20/2017/137 „Aprīkojuma iegāde „Atkarīgo centra” vajadzībām”

18.04.2017 

Līgums Nr. 1/16/2017/134  „Ugunsdzēsības līdzekļu, aprīkojuma un ugunsdrošībai lietojamo zīmju iegāde”

13.04.2017

LĪGUMS Nr. 1/16/2017/132 „Ugunsdzēsības līdzekļu, aprīkojuma un ugunsdrošībai lietojamo zīmju iegāde”

11.04.2017

LĪGUMS Nr.1/20/2017/131 „Aprīkojuma iegāde „Atkarīgo centra” vajadzībām”

07.04.2017

LĪGUMS Nr.1/20/2017/130 „Tipogrāfijas pakalpojumi projekta vajadzībām”

07.04.2017

LĪGUMS Nr.1/20/2017/129 „Aprīkojuma iegāde „Atkarīgo centra” vajadzībām”

07.04.2017

LĪGUMS Nr.1/20/2017/128 „Aprīkojuma iegāde „Atkarīgo centra” vajadzībām”

06.04.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/125 “Iļģuciema cietuma Mātes un bērnu nodaļas remonts”

04.04.2017

LĪGUMS Nr.1/20/2017/124 „Aprīkojuma iegāde „Atkarīgo centra” vajadzībām”

04.04.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/123 “Topogrāfiskās uzmērīšanas pakalpojums Valmieras cietuma teritorijā”

03.04.2017

LĪGUMS Nr.1/20/2017/121 "Lektoru pakalpojumi"

03.04.2017
LIGUMS Nr.1/20/2017/119 „Aprikojuma iegade „Atkarigo centra” vajadzibam” 30.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/116 “Teritorijas labiekārtošanas darbi pirms būvniecības uzsākšanas Valmieras cietuma teritorijā”

24.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/115 Par Būvprojekta “Gāzes katlu māja Olaines cietumā, Rīgas ielā 10, Olainē, Olaines novadā" ekspertīzes

24.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/114 “Dārzeņu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām piemērojot zaļā publiskā iepirkuma kritērijus”

24.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/113 “Dārzeņu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām piemērojot zaļā publiskā iepirkuma kritērijus”

24.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/110 “Dārzeņu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām piemērojot zaļā publiskā iepirkuma kritērijus”

24.03.2017

LIGUMS Nr.1/20/2017/112 „Aprikojuma iegade „Atkarigo centra” vajadzibam”

20.03.2017

LIGUMS Nr.1/20/2017/111 „Aprikojuma iegade „Atkarigo centra” vajadzibam”

20.03.2017

VIENOŠANĀS Nr.1/16/2017/107 par 2015. gada 3.decembra līguma „Enerģētisko akmeņogļu iegāde ar piegādi Olaines un Vecumnieku cietuma vajadzībām” Nr.1/16/2015/254 grozījumiem.

16.03.2017

LĪGUMS Nr.1/20/2017/106 “Pētījuma “Risku un vajadzību novērtējums personām, kuras piedalīsies atkarību mazināšanas programmās” veikšana”

15.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/105 "Pasažieru pārvadājumu pakalpojumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes Daugavgrīvas un Jēkabpils cietuma personālsastāvam"

14.03.2017

VIENOŠANĀS Nr.1/16/2017/103 par 2015.gada 11.marta līguma Nr.1/16/2015/64 „Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana” grozījumiem

10.03.2017

LĪGUMS Nr.1/20/2017/97 "Materiāli tamborēšanai un adīšanai"

10.03.2017

VIENOŠANĀS Nr.1/16/2017/117 par 2015.gada 11.marta līguma Nr.1/16/2015/65 „Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana” grozījumiem

10.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/96 “Munīcijas iegāde ar piegādi”

09.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/95 “Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) un Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem ēku tehniskā apsekošana”

08.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/94 “Ieslodzīto apģērbu un apavu iegāde ar piegādi ieslodzījuma vietām”

06.03.2017

LĪGUMS Nr. 1/16/2017/93 "Pārtikas atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana Latvijas ieslodzījuma vietām"

03.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/92 “Ieslodzīto apģērbu un apavu iegāde ar piegādi ieslodzījuma vietām”

02.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/88 “Ieslodzīto apģērbu un apavu iegāde ar piegādi ieslodzījuma vietām”

01.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/87 “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskās apsekošanas pakalpojumi”

01.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/86 “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskās apsekošanas pakalpojumi”

01.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/85 “Formas tērpu iegāde ar piegādi Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām”

01.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/65 “Bruņojuma iegāde”

01.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/64  “Speciālā apģērba iegāde ar piegādi Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām”

 22.02.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/62  “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskās apsekošanas pakalpojumi”

 20.02.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/60  “Ieslodzīto apģērbu un apavu iegāde ar piegādi ieslodzījuma vietām”

 20.02.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/58  “Ieslodzīto apģērbu un apavu iegāde ar piegādi ieslodzījuma vietām”

20.02.2017

Vispārīgā vienošanās Nr.1/20/2017/55 „Grāmatu iegāde”

20.02.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/54  “Ieslodzīto apģērbu un apavu iegāde ar piegādi ieslodzījuma vietām”

15.02.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/52  “Drošības uzskaites uzlīmju iegāde”

13.02.2017
 LĪGUMS Nr.1/16/2017/53  “OCTA un KASKO apdrošināšanas iegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes dienesta transportlīdzekļiem”  10.02.2017

 LĪGUMS Nr.1/16/2017/51 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana Latvijas ieslodzījuma vietām"

 08.02.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/50  “Dārzeņu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām piemērojot zaļā publiskā iepirkuma kritērijus”

07.02.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/45  “Ieslodzīto apģērbu un apavu iegāde ar piegādi ieslodzījuma vietām”

03.02.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/49  “Ieslodzīto apģērbu un apavu iegāde ar piegādi ieslodzījuma vietām”

03.02.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/44  “Rīgas Centrālcietuma pārtikas bloka remonts”

02.02.2017
LĪGUMS Nr.1/16/2017/41  “Dārzeņu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām piemērojot zaļā publiskā iepirkuma kritērijus” 31.01.2017
LĪGUMS Nr.1/16/2017/40  “Formas tērpu iegāde ar piegādi Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām” 30.01.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/39  “Formas tērpu iegāde ar piegādi Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām”

30.01.2017

Līgums Nr.1/16/2017/38 „Radiostaciju remonts”

30.01.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/37  “Formas tērpu iegāde ar piegādi Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām”

27.01.2017

“Mīkstā inventāra iegāde Latvijas ieslodzījuma vietām”  LĪGUMS Nr.1/16/2017/33

25.01.2017
LĪGUMS „Liftu tehniskā apkope ieslodzījuma vietās” (identifikācijas Nr. IeVP 2016/131) 16.01.2017
LĪGUMS Nr.1/16/2017/6 “Par Autoservisa pakalpojumiem” 13.01.2017
VIENOŠANĀS Nr.1/16/2017/5 par 2016.gada 15.janvāra līguma „Pārtikas atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana Latvijas ieslodzījuma vietām” Nr.1/16/2015/8 grozījumiem 06.01.2017
VIENOŠANĀS Nr.1/16/2017/4 par 2016.gada 15.janvāra līguma „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana Latvijas ieslodzījuma vietām” Nr.1/16/2016/7 grozījumiem 06.01.2017
LĪGUMS Nr.1/16/2017/3 „Tehniskā projekta „Pastaigu laukumu izbūve uz Rīgas Centrālcietuma Ražošanas zonas palīgkorpusa jumta” izstrāde” 04.01.2017
LĪGUMS Nr.1/16/2017/2 „Pārtikas produktu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām, piemērojot zaļā iepirkuma pamatprincipus” 03.01.2017