Oficiālajā statistikā izmantotās terminoloģijas definīcijas:

  • Notiesāto skaits – personu skaits pārskata gada 31. decembrī (plkst. 23.59), kuras ievietotas ieslodzījuma vietā un kurām tiesas nolēmums stājies spēkā vai tiesas nolēmums vēl nav stājies likumīgā spēkā, bet par kuru iesniegtā sūdzība atbilstoši Kriminālprocesa likuma noteiktajam neaptur lēmuma izpildi;
  • Apcietināto skaits – personu skaits pārskata gada 31. decembrī (plkst. 23.59), kuras ievietotas ieslodzījuma vietā un kurām izmeklēšanas tiesnesis vai tiesa ir piemērojusi drošības līdzekli – apcietinājums.
  • Ieslodzīto skaits – notiesāto un apcietināto personu kopsumma pārskata gada 31. decembrī (plkst. 23.59);
  • Nodarbināto (strādājošo) ieslodzīto skaits – ieslodzīto skaits pārskata gada 31. decembrī, kuri pārskata gadā nodarbināti saimnieciskajā apkalpē vai komersantu izveidotajās darba vietās;
  • Vidēja mēnešalga (pēc nodokļu nomaksas un citu ieturējumu veikšanas), ko saņem nodarbinātie ieslodzītie ieslodzījuma vietā - viena notiesātā vidējais mēneša atalgojums (pēc nodokļu nomaksas un citu ieturējumu veikšanas) saimnieciskajā apkalpē vai komersantu izveidotajās darba vietās;
  • Izdevumi viena ieslodzītā uzturēšanai dienā – dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, kura tiek patērēta viena ieslodzītā uzturēšanai dienā.

Oficiālā statistika ir ieslodzījuma vietu darba pamatrādītāji.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes statistikas datu avots ir Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Tiesu nolēmumu izpildes daļas, Resocializācijas daļas, Finanšu vadības un kontroles daļas un Grāmatvedības daļas atskaišu apkopojums.