Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – Noteikumi) komersants iesniedz iesniegumu par nomas maksas samazināšanu vai nomas maksas atbrīvojumu. Pamatojoties uz Noteikumu 9.punktu, kas noteic, ka [..]Iznomātājs savā tīmekļvietnē publicē nomnieku sarakstu, kuri saņēmuši šajos noteikumos noteiktos atbalsta pasākumus[..]

Ieslodzījuma vietu pārvaldē saņemts SIA “NISO” iesniegums ar lūgumu izvērtēt iespēju samazināt telpu nomas maksu. Pārvalde izskatīja minēto iesniegumu un pieņēma lēmumu par  nomnieka nomas maksas samazināšanu laika periodā no 2021. gada 16. decembra līdz 2022. gada 21. janvārim un no 2022.gada 24. februāra līdz 2022.gada 18. martam, informējot nomnieku.

Ieslodzījuma vietu pārvaldē saņemts SIA “DOMSA” iesniegums ar lūgumu izvērtēt iespēju samazināt telpu nomas maksu. Pārvalde izskatīja minēto iesniegumu un pieņēma lēmumu par nomnieka nomas maksas samazināšanu laika periodā no 2022.gada 2. februāra līdz 2022.gada 22. februārim, informējot nomnieku.

Ieslodzījuma vietu pārvaldē saņemts SIA “SAKTA LD” iesniegums ar lūgumu izvērtēt iespēju samazināt telpu nomas maksu. Pārvalde izskatīja minēto iesniegumu un pieņēma lēmumu par nomnieka nomas maksas samazināšanu laika periodā no 2021.gada 22. decembra līdz 2022.gada 21. janvārim, informējot nomnieku.

Ieslodzījuma vietu pārvaldē saņemts SIA “SAKTA LD” iesniegums ar lūgumu izvērtēt iespēju samazināt telpu nomas maksu. Pārvalde izskatīja minēto iesniegumu un pieņēma lēmumu par nomnieka nomas maksas samazināšanu laika periodā no 2021.gada 17. novembra līdz 2021.gada 9. decembrim, informējot nomnieku.

Ieslodzījuma vietu pārvaldē saņemts SIA “DOMSA” iesniegums ar lūgumu izvērtēt iespēju samazināt telpu nomas maksu. Pārvalde, izskatīja minēto iesniegumu un pieņēma lēmumu par nomnieka atbrīvošanu no nomas maksas laika periodā no 2021. gada 12. marta līdz 2021.gada 6. aprīlim, informējot nomnieku.

Ieslodzījuma vietu pārvaldē saņemts SIA “SRC Brasa” iesniegums ar lūgumu izvērtēt iespēju samazināt telpu nomas maksu no 2020. gada 29. decembra. Pārvalde, izskatīja minēto iesniegumu un pieņēma lēmumu par nomnieka atbrīvošanu no nomas maksas laika periodā no 2020. gada 29. decembra līdz 2021.gada 15. janvārim, informējot nomnieku.

Ieslodzījuma vietu pārvaldē saņemts SIA “DOMSA” iesniegums ar lūgumu izvērtēt iespēju samazināt telpu nomas maksu no 2020. gada 18. decembra. Pārvalde, izskatīja minēto iesniegumu un pieņēma lēmumu par nomnieka atbrīvošanu no nomas maksas laika periodā no 2020. gada 18. decembra līdz 2021.gada 21. janvārim, informējot nomnieku.

Ieslodzījuma vietu pārvaldē saņemts SIA “SAKTA LD” iesniegums ar lūgumu izvērtēt iespēju samazināt telpu nomas maksu no 2020. gada 4. novembra līdz 2020.gada 27. novembrim. Pārvalde, izskatīja minēto iesniegumu un pieņēma lēmumu par nomnieka atbrīvošanu no nomas maksas laika periodā no 2020. gada 4. novembra līdz 2020.gada 27. novembrim, informējot nomnieku.