Jaunumi
eraf

 

Projekta numurs: Nr. 4.2.1.2/18/I/005

Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā

Ieslodzījuma vietu pārvalde darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" ietvaros ir uzsākusi īstenot projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā" Nr. 4.2.1.2/18/I/005.

Projekta mērķis: paaugstināt energoefektivitāti tiešās valsts pārvaldes padotības iestādes ēkās – Ieslodzījuma vietu pārvaldes Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā.

Īstenojot projektu 2020. gadā 3. martā tika noslēgts līgums Nr.1/16/2020/55 ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "VPM Latvia" par ekspertīzes pakalpojumu. Pilnsabiedrība “VAAB” sagatavoja energoefektivitātes paaugstināšanas projektu kurš tika iesniegts “VMP Latvia” ekspertīzei. Uz doto momentu notiek projekta ekspertīze un tiek sludināts iepirkums par būvuzrauga pakalpojumu.