Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

01. Dokumenta veids Noteikumu projekts
02. Dokumenta nosaukums Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 19. maija noteikumos Nr. 338 „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta apliecības un žetona paraugu un dienesta apliecības un žetona izsniegšanas un nodošanas kārtību”
03. Politikas joma un nozare vai teritorija Tieslietu politika
04. Dokumenta mērķgrupas Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm.
05. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Saskaņā ar   Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumu Nr.338 „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta apliecības un žetona paraugu un dienesta apliecības un žetona izsniegšanas un nodošanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi Nr.338) 5.punktu Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas dienesta apliecības izmēri ir šādi:

platums – 98,50 mm (± 0,10 mm);

augstums – 67,00 mm (± 0,05 mm);

stūru noapaļojuma rādiuss – 3,18 mm (± 0,30 mm);

biezums – 0,76 mm (± 0,08 mm).

FARGO HDP600 plastikāta karšu apdrukas printeru, kas paredzēti CR100 izmēra karšu apdrukai, ražošana ir pārtraukta, kā arī ir pārtraukta to atbalstošo rezerves daļu un apdrukas materiālu ražošana. Ieslodzījuma vietu pārvaldei jāiegādājas jauns plastikāta karšu apdrukas printeris, kas paredzēts CR80 formāta karšu apdrukai. CR80 izmērs atbilst identifikācijas karšu ID-1 starptautiskajam standartam ISO 7810:

garums 85,47-85,72 mm;

platums 53,92-54,03 mm;

stūra noapaļojuma rādiuss 3.18±0.30mm;

biezums 0,76±0,30 mm.

Noteikumu Nr.338 4.punkts noteic, ka Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonas dienesta apliecības izmēri ir šādi:

4.1. platums – 85,60 mm (± 0,10 mm);

4.2. augstums – 53,98 mm (± 0,05 mm);

4.3. stūru noapaļojuma rādiuss – 3,18 mm (± 0,30 mm);

4.4. biezums – 0,76 mm (± 0,08 mm).

Minētais dienesta apliecības izmērs atbilst identifikācijas karšu formātam CR80.

Lai nodrošinātu Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām to pilnvaru apliecināšanai nepieciešamo dienesta apliecību izsniegšanu, noteikumu projektā paredzēts svītrot 5.punktu un noteikt, ka Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas dienesta apliecības izmēri ir šādi:

platums – 85,60 mm (± 0,10 mm);

augstums – 53,98 mm (± 0,05 mm);

stūru noapaļojuma rādiuss – 3,18 mm (± 0,30 mm);

biezums – 0,76 mm (± 0,08 mm).
06. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē š.g. jūlijā.
07. Dokumenti

1.Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 19. maija noteikumos Nr. 338 „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta apliecības un žetona paraugu un dienesta apliecības un žetona izsniegšanas un nodošanas kārtību””, uz vienas lapas;

2.Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 19. maija noteikumos Nr. 338 „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta apliecības un žetona paraugu un dienesta apliecības un žetona izsniegšanas un nodošanas kārtību”, sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz trijām lapām.
08. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Lai informētu sabiedrību par noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, noteikumu projekts saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 13.punktu ievietots Ieslodzījuma vietu pārvaldes interneta mājas lapā. Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz2016.gada 28.jūnijam atbilstoši minēto noteikumu 7.4.1 apakšpunktam.
09. Pieteikšanās līdzdalībai Viedokļus par izstrādāto noteikumu projektu lūdzam iesniegt rakstveidā no noteikumu projekta publicēšanas dienas līdz 2016.gada 28.jūnijam, nosūtot tos uz e-pasta adresi:natalija.jarmiko@ievp.gov.lv
10. Cita informācija Nav
11. Atbildīgā amatpersona

Ieslodzījuma vietu pārvaldes

centrālā aparāta

Tiesiskā regulējuma daļas priekšniece

Natālija Jarmilko, tālr.67290159,

e-pasta adrese: natalija.jarmilko@ievp.gov.lv

 


Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.338 „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta apliecības un žetona paraugu un dienesta apliecības un žetona izsniegšanas un nodošanas kārtību”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija):


Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 19. maija noteikumos Nr. 338 „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta apliecības un žetona paraugu un dienesta apliecības un žetona izsniegšanas un nodošanas kārtību”: