Statuss:
Noslēdzies
EK

logo

Finanšu instruments: Eiropas Komisijas krimināltiesību programma (the Criminal Justice Programme of the European Union)

Projekta īstenošanas laiks: 2011. gada 15.decembris – 2013. gada 15. jūnijs

Projekta mērķis: uzlabot tobrīd ieslodzījuma vietās esošo 84 ārvalstnieku tiesību ievērošanu un nodrošināšanu, kā arī atvieglot cietumu amatpersonu/darbinieku ikdienas darbu ar ārvalstu pilsoņiem

Projekta sadarbības partneri: Lietuvas Tieslietu ministrijas cietuma departaments un Igaunijas Tieslietu ministrijas cietuma departaments

Projekta finansējums: Projekta kopējās izmaksas (EK un valsts līdzfinansējums) ir EUR 103 930,07.

Projekta rezultāti:

1) tika īstenota aktivitāte „Pētījums”. Tās ietvaros noskaidrotas iespējamās problēmas, ar kurām ikdienā saskaras ieslodzījuma vietās esošie ārvalstnieki un cietumi, kuri strādā ar ieslodzījuma vietās esošajiem ārvalstniekiem.

2) tika izstrādāta ieslodzījuma vietu darbinieku apmācības programma darbam ar ieslodzītajiem ārvalstniekiem. Programmas mērķis un uzdevumi ir sagatavot ieslodzījuma vietu darbiniekus un amatpersonas darbam ar apcietinātajiem un notiesātajiem ārvalstniekiem, kuri atrodas Latvijas ieslodzījuma vietās, nodrošinot viņu tiesības uz aizstāvību un iesaistīšanu resocializācijas procesos, saskaņā ar starptautisko un nacionālo normatīvo aktu prasībām.
3) tika veikta programmas aprobēšana.

4) Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra speciālisti veica 80 darbinieku apmācību. Pēc projekta īstenošanas tiek plānots iekļaut programmu Mācību centra kopīgajā mācību programmā un nepieciešamības gadījumā tā tiks izmantota arī turpmāk.

5) Ieslodzījuma vietu pārvalde nodrošināja iespēju 130 centrālā aparāta un ieslodzījuma vietu amatpersonām un darbiniekiem piedalīties angļu valodas apmācības kursos.

6) projekta ietvaros darbiniekiem izstrādāta rokasgrāmata latviešu un angļu valodās, kas paredzēta darbam ar ieslodzījuma vietās esošajiem ārvalstniekiem. Tajā iekļauta sarunvalodas vārdnīca un dažādi informatīvi materiāli. Arī apcietinājumā esošajiem ārvalstniekiem un notiesātajiem izstrādāti divi informatīvi materiāli, kuri tiks tulkoti desmit valodās.
Ieslodzītajiem ārvalstniekiem tiek nodrošināta iespēja mācīties latviešu valodu, kas palīdzēs risināt vienu no svarīgākajām problēmām – ārvalstnieku iesaistīšanu resocializācijas pasākumos. Līdz šim to nebija iespējams izdarīt valsts valodas nezināšanas dēļ. Valodas apguvei tiek izmantota interaktīva latviešu valodas apmācības programma un aktivitātes ietvaros apmācībās iesaistītas 22 personas.