Kontakti

jelgavas.cietums [at] ievp.gov.lv

Atrašanās vieta

Palīdzības iela 3, Jelgava, LV-3001

Bankas rekvizīti
Bankas konts: LV15TREL8190468041000
Bankas nosaukums:Valsts Kase
Bankas kods:TRELLV22

Jelgavas cietuma administrācija apmeklētājus pieņem katra mēneša otrajā otrdienā no plkst.1400 līdz 1600 (iepriekš pierakstoties pa tālr. +37163022937) Palīdzības ielā 3, Jelgavā.
Lietvedības pārzine:
Tālrunis: +37163022937
Fakss: 63024873
Dežūrdaļa:
Tālrunis: +37163024619
Drošības un tiesu nolēmumu izpildes daļa (tiesu nolēmumu izpildes jautājumos):
Tālrunis: +37163023210
Videokonferenču pieteikšana:
Tālrunis: +37163023210

Ilglaicīgās satikšanās saskaņā ar grafiku

pirmdiena – piektdiena

Piešķirtās satikšanās ilgums

Apmeklētāju reģistrācija

Satikšanās sākums

Satikšanās beigas

6 stundas

800–1200, 1300–1500

900–1200, 1300–1600

līdz 2200

8 stundas

800–1200

900–1200, 1300–1400

līdz 2200

12 stundas

800–900

900–1000

līdz 2200

16 stundas

1300–1500

1500–1600

nākamajā dienā 700–800

20 stundas

800–1100

1100–1200

nākamajā dienā 700–800

24 stundas

800–1100

900–1200

nākamajā dienā 900–1200

36 stundas

800–900

900–1000

nākamajā dienā līdz 2200

48 stundas

800–1200, 1300–1500

900–1200, 1300–1600

aiznākamajā dienā 900–1600

Gadījumā, ja apmeklētājs ierodas uz satikšanos pēc noteiktā apmeklētāju reģistrācijas laika, bet ne vēlāk, kā plkst.1600, satikšanās ilgums tiek samazināts. Gadījumā, ja apmeklētājs ierodas uz satikšanos pēc plkst.1600, satikšanās netiek piešķirta;

Īslaicīgās satikšanās saskaņā ar grafiku:

pirmdienās, trešdienās un ceturtdienās, izņemot svētku dienas

Piešķirtās satikšanās ilgums

Apmeklētāju reģistrācija

Satikšanās sākums/beigas

līdz 2 stundām

1300–1345

1400–1600

sestdienās

Piešķirtās satikšanās ilgums

Apmeklētāju reģistrācija

Satikšanās sākums/beigas

līdz 2 stundām

830–930 un 1300–1345

1000–1200 un 1400–1600

 Gadījumā, ja apmeklētājs ierodas uz satikšanos pēc noteiktā apmeklētāju reģistrācijas laika, satikšanās netiek piešķirta.

Apmeklētājiem, ierodoties uz satikšanos, ir jāuzrāda sekojoši dokumenti:
1. personu apliecinošs dokuments: pase, personas apliecība vai pagaidu dokuments (atgriešanās apliecība vai pagaidu ceļošanas dokuments);
2. dzimšanas apliecība (bērniem līdz 15 gadu vecumam, ja nav izsniegts personu apliecinošs dokuments);
3. ierodoties uz ilgstošo satikšanos (ja satikšanās Cietumā notiek pirmo reizi), papildus jāuzrāda ar personu, pie kuras apmeklētājs ieradies, radniecību apliecinošs dokuments (laulības apliecība, dzimšanas apliecība, uzvārda maiņas dokuments).
4. Nepilngadīgās personas uz satikšanos tiek ielaistas tikai pilngadīgās personas pavadībā).

Pienesumu pieņemšanas laiks:

  1. darba dienās no plkst.830 līdz plkst.1600 (pārtraukums no plkst. 1200–1300), kā arī katra mēneša otrā un ceturtā sestdienā no plkst. 1000 līdz 1500 (pārtraukums no plkst. 1200-1300);
  2. pienesumu, kuros ietilpst televizori, radiouztvērēji un cita sadzīves tehnika, pieņemšana notiek tikai otrdienās un ceturtdienās. Plombēta sadzīves tehnika tiek pieņemta tikai tad, ja piegādātājs rakstiski apliecina atļauju noņemt plombu tehnikas apskatei. Apskate notiek piegādāja klātbūtnē.