Pieteikties vakantajiem amatiem iespējams, sūtot uz e-pasta adresi: pasts@ievp.gov.lv pieteikuma vēstuli un CV.

Pieteikumu iesūtīšanas termiņš - līdz 2022. gada 14. oktobrim.

Amata pretendentiem izvirzītās prasības:

 1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes vai civilā un militārā aizsardzības vai komerczinības un administrēšanas vai sociālās un cilvēkrīcības zinātnes vai humanitārās zinātnes vai pedagogu izglītības un izglītības zinātnes jomā;
 2. vismaz 10 (desmit) gadu pieredze Iekšlietu ministrijas vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmā, no tiem pieci gadi Pārvaldes struktūrvienībās vadošajā amatā;
 3. piecu gadu profesionālā pieredze resocializācijas, apsardzes, nodrošinājuma vai medicīnas jomā;
 4. spēja savas kompetences ietvaros sadarboties ar visām Pārvaldes centrālā aparāta struktūrvienībām un ieslodzījuma vietām, ar citām tiesībsargājošām institūcijām un citām iestādēm;
 5. spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, konceptuāla domāšana, pārmaiņu vadīšana, stratēģiskais redzējums, personāla vadība, radoša pieeja darbam un augsta atbildības sajūta.

Galvenie amata pienākumi:

 1. plānot, vadīt, organizēt un koordinēt Resocializācijas daļas, Apsardzes daļas, Nodrošinājuma daļas un Medicīnas daļas darbu Liepājas cietumā;
 2. kontrolēt un analizēt Resocializācijas daļas, Apsardzes daļas, Nodrošinājuma daļas un Medicīnas daļas darbu, iesniegt ieslodzījuma vietas priekšniekam priekšlikumus nepilnību novēršanai un situācijas uzlabošanai;
 3. sniegt priekšlikumus par racionālu ieslodzījuma vietas struktūras izveidi;
 4. pildīt ieslodzījuma vietas priekšnieka amata pienākumus tā prombūtnes laikā.

Amatam augstākā amata pakāpe – pulkvežleitnants, 1 amatu saime, IIA līmenis, 13. mēnešalgas grupa.

Amata pretendentiem izvirzītās prasības:

 1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes vai civilā un militārā aizsardzības vai komerczinības un administrēšanas vai sociālās un cilvēkrīcības zinātnes vai humanitārās zinātnes vai pedagogu izglītības un izglītības zinātnes jomā;
 2. vismaz 10 (desmit) gadu pieredze Iekšlietu ministrijas vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmā, no tiem pieci gadi Pārvaldes struktūrvienībās vadošajā amatā;
 3. piecu gadu profesionālā pieredze drošības, tiesu nolēmumu izpildes, nodrošinājuma vai medicīnas jomā;
 4. spēja savas kompetences ietvaros sadarboties ar visām Pārvaldes centrālā aparāta struktūrvienībām un ieslodzījuma vietām, ar citām tiesībsargājošām institūcijām un citām iestādēm;
 5. spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, konceptuāla domāšana, pārmaiņu vadīšana, stratēģiskais redzējums, personāla vadība, radoša pieeja darbam un augsta atbildības sajūta.

Galvenie amata pienākumi:

 1. plānot, vadīt, organizēt un koordinēt Drošības un tiesu nolēmumu izpildes daļas, Nodrošinājuma daļas un Medicīnas daļas darbu Iļģuciema cietumā;
 2. kontrolēt un analizēt Drošības un tiesu nolēmumu izpildes daļas, Nodrošinājuma daļas un Medicīnas daļas darbu, iesniegt ieslodzījuma vietas priekšniekam priekšlikumus nepilnību novēršanai un situācijas uzlabošanai;
 3. sniegt priekšlikumus par racionālu ieslodzījuma vietas struktūras izveidi;
 4. pildīt ieslodzījuma vietas priekšnieka amata pienākumus tā prombūtnes laikā.

Amatam augstākā amata pakāpe – pulkvežleitnants, 1 amatu saime, IIB līmenis, 14. mēnešalgas grupa.

Amata pretendentiem izvirzītās prasības:

 1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes vai civilā un militārā aizsardzības vai komerczinības un administrēšanas vai sociālās un cilvēkrīcības zinātnes vai humanitārās zinātnes vai pedagogu izglītības un izglītības zinātnes jomā;
 2. vismaz 10 (desmit) gadu pieredze Iekšlietu ministrijas vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmā, no tiem pieci gadi Pārvaldes struktūrvienībās vadošajā amatā;
 3. piecu gadu profesionālā pieredze resocializācijas, nodrošinājuma vai medicīnas jomā;
 4. spēja savas kompetences ietvaros sadarboties ar visām Pārvaldes centrālā aparāta struktūrvienībām un ieslodzījuma vietām, ar citām tiesībsargājošām institūcijām un citām iestādēm;
 5. spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, konceptuāla domāšana, pārmaiņu vadīšana, stratēģiskais redzējums, personāla vadība, radoša pieeja darbam un augsta atbildības sajūta.

Galvenie amata pienākumi:

 1. plānot, vadīt, organizēt un koordinēt Resocializācijas daļas, Nodrošinājuma daļas un Medicīnas daļas darbu Valmieras cietumā;
 2. kontrolēt un analizēt Resocializācijas daļas, Nodrošinājuma daļas un Medicīnas daļas darbu, iesniegt ieslodzījuma vietas priekšniekam priekšlikumus nepilnību novēršanai un situācijas uzlabošanai;
 3. sniegt priekšlikumus par racionālu ieslodzījuma vietas struktūras izveidi;
 4. pildīt ieslodzījuma vietas priekšnieka amata pienākumus tā prombūtnes laikā.

Amatam augstākā amata pakāpe – pulkvežleitnants, 1 amatu saime, IIB līmenis, 14. mēnešalgas grupa.

Amata pretendentiem izvirzītās prasības:

 1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes vai civilā un militārā aizsardzības vai komerczinības un administrēšanas vai sociālās un cilvēkrīcības zinātnes vai humanitārās zinātnes vai pedagogu izglītības un izglītības zinātnes jomā;
 2. vismaz 10 (desmit) gadu pieredze Iekšlietu ministrijas vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmā, no tiem pieci gadi Pārvaldes struktūrvienībās vadošajā amatā;
 3. spēja savas kompetences ietvaros sadarboties ar visām Pārvaldes centrālā aparāta struktūrvienībām un ieslodzījuma vietām, ar citām tiesībsargājošām institūcijām un citām iestādēm;
 4. spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, konceptuāla domāšana, pārmaiņu vadīšana, stratēģiskais redzējums, personāla vadība, radoša pieeja darbam un augsta atbildības sajūta.

Galvenie amata pienākumi:

 1. plānot, vadīt, organizēt un kontrolēt apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas soda izpildi ieslodzījuma vietā;
 2. organizēt resocializācijas procesa norisi, apsardzi un uzraudzību ieslodzījuma vietā;
 3. pieņemt ieslodzījuma vietas kompetencē esošus lēmumus;
 4. organizēt iekšējo normatīvo aktu izstrādi, pēc saskaņošanas ar Pārvaldes vadību izdot iekšējos normatīvos aktus;
 5. nodrošināt ieslodzījuma vietas lietošanā esošo materiālo vērtību saglabāšanu, lietošanu, izlietojumu un uzskaiti;
 6. nodrošināt finanšu un saimnieciskās darbības tiesiskumu un tās attaisnojuma dokumentu noformēšanas pareizību un savlaicīgu iesniegšanu Pārvaldē;
 7. organizēt noziedzīgu nodarījumu profilakses pasākumus ieslodzījuma vietā;
 8. sniegt priekšlikumus par racionālu ieslodzījuma vietas struktūras izveidi;
 9. kompetences ietvaros bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Pārvaldi citās institūcijās.

Amatam augstākā amata pakāpe – pulkvedis, 1 amatu saime, IVB līmenis, 15. mēnešalgas grupa.