Projektu aktualitātes
mc3

2019.gada 28.jūnijā tika apstiprināts Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" iepriekš noteiktā projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" pieteikumu un 2019.gada 1.jūlijā tika parakstīts līgums Nr.1-6.4/2-2019 starp Tieslietu ministriju un Ieslodzījuma vietu pārvaldi par projekta īstenošanu.

Projekta īstenošanas laiks no 2019. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 30. aprīlim.

Pēc projekta noslēguma, Programmas "Korekcijas dienesti" ietvaros tiks turpināts īstenot aktivitātes, kuras tiks segtas no programmas bilaterālā fonda līdzekļiem.

 • 4 vizītes uz Norvēģiju apmācamajiem, kuri pabeiguši ESF projekta ietvaros izstrādāto programmu apguvi;
 • ToT treneru vizīte uz Norvēģiju;
 • 2 vizītes uz Norvēģiju prakses vadītājiem/mentoriem;
 • Vizītes uz Norvēģijas slēgtā tipa cietumu, kurā tiek īstenota kontaktpersonu sistēma;
 • Norvēģijas ekspertu vizīte uz Latviju, lai sniegtu konsultācijas saistībā ar kontaktpersonu sistēmu;
 • Norvēģijas ekspertu no KRUS vizīte uz Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centru;
 • Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra pārstāvju vizīte uz Norvēģiju, uz KRUS;
 • Norvēģijas pārstāvju un Tieslietu ministrijas pārstāvju pieredzes apmaiņas vizīte uz Eiropas valsti;
 • Iļģuciema cietuma pārstāvju vizīte uz Norvēģijas sieviešu cietumu;
 • Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem pārstāvju vizīte uz jauniešu ieslodzījuma vietu Norvēģijā;
 • Jauniešu ieslodzījuma vietas Norvēģijā pārstāvju vizīte uz Latviju, lai apmeklētu līdzīga tipa iestādes;
 • Regulāras tikšanās dažādās valstīs ar Norvēģijas sadarbības pārstāvjiem, lai konsultētos un plānotu nākamo Norway grants sadarbības periodu;
 • 2 Tieslietu ministrijas pārstāvju un Norvēģijas sadarbības partneru vizītes uz Eiropas valstīm;
 • Latvijas Sarkanā krusta u.c. (IeVP, TM, VPD) pārstāvju vizīte uz Norvēģiju, lai tiktos ar Oslo Sarkano krustu – šī vizīte jau ir notikusi.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes realizētā Projekta mērķis ir uzlabot ieslodzījuma vietu amatpersonām pieejamo mācību vidi ne tikai teorētisko zināšanu, bet arī praktisko iemaņu apguvei. 

Latvijas ieslodzījuma vietu amatpersonu apmācības šobrīd vēl notiek Mācību centrā, kas atrodas Centrālcietuma teritorijā, taču jau pavisam drīz durvis vērs jaunais, mūsdienīgām prasībām atbilstošais Mācību centrs Olainē, kurš top šī projekta ietvaros.

Jaunajā Mācību centrā būs teorētisko zināšanu mācību telpas, konferenču zāle, grupu nodarbību telpas, datorklase, dienesta viesnīca. Īpašs ieguvums būs praktisko iemaņu apguves telpas jeb improvizētas mācību kameras, kurās topošie darbinieki apgūs kontakta iemaņas ar ieslodzīto. Tāpat projekta īstenošanas laikā tika ieviestas jaunās apmācību programmas, lai turpmāk varētu nodrošināt kvalificēta, profesionāla un psiholoģiski noturīga personāla sagatavošanu.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

NFI