Izglītība:

Amatam nepieciešama vismaz vidējā izglītība.

Valodu prasmes:

Latviešu valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai (Ministru kabineta 07.07.2009. noteikumi Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi" 1.pielikums).

Veselība:

Veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude").

Citas prasības: 

  • Nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
  • nav notiesāts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda;
  • nav saukts pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad amatpersona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata;
  • nav atzīts par rīcībnespējīgu likumā noteiktajā kārtībā;
  • labas komunikācijas prasmes;
  • spēja strādāt komandā un individuāli.