Darbinieku darba tiesiskās attiecības regulē Darba likums.

Mēs piedāvājam

 • Stabilu atalgojumu;
 • Profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas;
 • Apmācības amata pienākumu veikšanai;
 • Sociālās garantijas:
  • ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 28 kalendāra dienas;
  • papildatvaļinājums – ja aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam – 3 darba dienas;
  • papildatvaļinājums – ja darbs saistīts ar īpašu risku – 3 darba dienas;
  • papildatvaļinājums - ja aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem - ne mazāk par vienu darba dienu;
  • veselības apdrošināšana;
  • pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi;
  • speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu lēcu) iegādes izdevumus kompensēšana līdz 50,00 EUR apmērā;
  • pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā.

Aktuālās vakances

Centrālais aparāts

Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem

Daugavgrīvas cietums

Jēkabpils cietums

Jelgavas cietums

Liepājas cietums

Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)

Rīgas Centrālcietums

Valmieras cietums
 

Prasības kandidātiem

Izglītība

Valodu prasmes

Veselība

Citas prasības