Statuss:
Noslēdzies
NFI

logo

Finanšu instruments: Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments

Projekta īstenošanas laiks: 2009. gada 1. jūlijs – 2010. gada 28. februāris

Projekta mērķis: izstrādāt resocializācijas programmu uz mūžu un ilgtermiņā notiesāto kategorijām.

Projekta rezultāti:

Darba grupa izstrādāja „Stresa mazināšanas programmu” uz mūžu un ilgtermiņā notiesātajiem. Tās izveide tika balstīta uz pamatdomu, ka ilgstoši atrodoties ieslodzījuma apstākļu ietekmē (stingrs režīms, dažādu priekšmetu esamības ierobežojumi, izolācija, dažādu sajūtu trūkums, nošķirtība mazā telpā, reglamentētas cietuma administrācijas, uzraugu attiecības ar notiesāto) un ilgstoši izjūtot ar tiem saistītās emocijas, notiesātais nepārtraukti izjūt iekšēju stresu. Piedaloties „Stresa mazināšanas programmā”, katram programmas dalībniekam būs iespēja iemācīties identificēt savu stresu un emocijas, ko izraisa stress, un apgūt dažādas stresa mazināšanas stratēģijas. Izstrādātās programmas priekšrocība ir tā, ka   nākotnē šo programmu varēs izmantot ne tikai uz mūžu un ilgtermiņā notiesāto personu resocializācijai, bet arī citu kategoriju notiesāto apmācībai.

Resocializācijas programmas izstrādāšana ir tikai uz mūžu notiesāto personu resocializācijas darba sākums – izstrādāto programmu vēl nepieciešams aprobēt. Programmas aprobācija varētu noritēt tikai Daugavgrīvas cietumā, jo tur ir šai mērķauditorijai piemērotas telpas, kas nepieciešamas nodarbību vadīšanai. Programmas aprobācija Jelgavas cietumā šobrīd nav iespējama, jo uz mūžu notiesāto korpusā pagaidām nav nepieciešamo telpu.