Statuss:
Noslēdzies
ESF

logo                            

logo

 

Pirmo reizi Latvijā - ieslodzījuma vietu darbinieku apmācība par ilgtspējīgu energopārvaldību.

Pirmo reizi Latvijā divām ieslodzījuma vietām tika veikti energoauditi, novērtējot esošo stāvokli un sniedzot rekomendācijas iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanai un ilgtspējas veicināšanai. Energoauditu rezultāti liecina par augstu energoefektivitātes potenciālu. Lai veicinātu energoefektivitātes paaugstināšanos ieslodzījumu vietās, projekta ietvaros tika veikta ieslodzījumu vietu energopārvaldnieku apmācības.
Projekta ietvaros bija paredzēts veikt apmācības tikai Rīgas un Jēkabpils cietumu energopārvaldniekiem, tomēr pēc Ieslodzījumu vietu pārvaldes vadības ierosinājuma mācību kursi tika veikti visu Latvijas ieslodzījuma vietu energopārvaldniekiem. Tādējādi 2012.gada beigās un 2013.gada sākumā Latvijā tika uzsākta līdz šim nebijusi apmācība, paaugstinot cietumu energopārvaldnieku zināšanas un izpratni par ilgtspējīgu un energoefektīvu energopārvaldību. Apmācībām tika piesaistīti augsti kvalificēti speciālisti savās jomās kā, piemēram, Dr.sc.ing. Agris Kamenders, Dr.sc.ing. Gatis Žogla u.c.
Ieslodzījuma vietu energopārvaldnieki tika iepazīstināti ar tādām tēmām kā atjaunojamie energoresursi, enerģijas patēriņa analīze, energoefektivitātes pasākumi ēkās (apskatot gan īstermiņa pasākumus, kuros iespējams samazināt enerģijas patēriņu, mainot tikai darbinieku paradumus, gan ilgtermiņa pasākumus, kuru īstenošanai nepieciešamas lielākas investīcijas) un daudzām citām augsti efektīvu energopārvaldību veicinošām tēmām.
Apmācību noslēgumā tika novērtētas apmācāmo iegūtās zināšanas un tika izsniegti sertifikāti par mācību kursu veiksmīgu nokārtošanu. Ieslodzījumu pārvaldes vadība un  energopārvaldnieki augsti novērtēja projekta ietvaros veiktās apmācības un atzina iegūto zināšanu augsto praktisko pielietojamību, saskatot praktiskus risinājumus savās darba vietās.
Arī turpmāk tiek plānotas aktivitātes, lai veicinātu ieslodzījumu vietu energoefektivitāti, nodrošinot tās ar papildus informatīviem un izglītojošiem materiāliem gan darbiniekiem, gan ieslodzītajiem, sniedzot zināšanas, kas noderēs arī ārpus cietumu biezajiem mūriem.

Projekta īstenošanu Latvijā veic SIA „Ekodoma” sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi.
Papildus informācijai ieskatieties projekta mājas lapā www.e-seap.eu.

Sagatavoja:
Artūrs Biedris
SIA „Ekodoma”
Projektu vadītājs
Tālr.: +371 67323212
Arturs@ekodoma.lv