Statuss:
Noslēdzies
NFI

logo

Finanšu instruments: Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments

Projekta īstenošanas laiks: 2013. gada 3. jūnijs – 2014. gada decembris

Projekta mērķis: Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta speciālistu kapacitātes celšana

Projekta īstenotājs: Valsts Probācijas dienests

Projekta sadarbības partneri: Ieslodzījuma vietu pārvalde un Norvēģijas valdība

Projekta rezultāti: Ieslodzījuma vietu pārvalde ir nodrošinājusi sistēmā strādājošo speciālistu iesaisti sekojošās apmācībās/semināros:

p.k.

Projekta aktivitāte

Projekta aktivitātes plānotais īstenošanas laiks

Plānotais dalībnieku skaits no IeVP

1.

Prasmju treniņi probācijas un cietumu darbiniekiem (4dienas x 4 semināri)

01.2014. – 12.2014.

22 ieslodzījuma vietu darbinieki

2.

Prasmju treniņi probācijas un cietumu darbiniekiem (5 dienas x 6 semināri)

10.2014. – 05.2015.

28 ieslodzījuma vietu darbinieki

3.

Motivējošās intervēšanas treniņi (2 dienas x 16 semināri)

09.2013. – 12.2015.

128 ieslodzījuma vietu darbinieki

4.

Motivējošās intervēšanas treniņi (3 dienas x 2 semināri)

09.2013. – 12.2015.

8 ieslodzījuma vietu darbinieki

5.

Probācijas un ieslodzījuma vietu darbinieku apmācība darbam ar dzimumnoziedzniekiem (5 dienas x 4 semināri)

10.2013. – 12.2013.

01.2015. – 12.2015.

32 ieslodzījuma vietu darbinieki

6.

Probācijas un ieslodzījuma vietu darbinieku apmācība darbam ar dzimumnoziedzniekiem (1 diena x 8 semināri)

11.2013. – 12.2015.

40 ieslodzījuma vietu darbinieki

7.

Darbinieku apmācība darbam ar klientiem, kuriem ir garīgās veselības traucējumi (5 dienas x 4 semināri)

01.2014. – 12.2015.

24 ieslodzījuma vietu darbinieki

8.

Apmācība ar jauno alternatīvu (5 dienas x 4 semināri)

01.2014. – 12.2014.

15 ieslodzījuma vietu vadības līmeņa pārstāvju apmācība

9.

Apmācība par jauno alternatīvu (2 dienas x 6 semināri)

01.2014. – 12.2014.

30 ieslodzījuma vietu darbinieki