Statuss:
Noslēdzies
ESF
logo

Latvijā tiek realizēts starptautisks projekts E-seaP – Eiropas ilgtspējīgas enerģijas balva cietumiem.

Cietumi patērē ievērojamu enerģijas daudzumu savu izmēru, esošo ēku tipa un to pastāvīgās izmantošanas dēļ. Turklāt, pieaugošās enerģijas izmaksas un esošā Eiropas Savienības virzība uz energoefektivitātes pakalpojumu uzlabošanu, norāda uz nepieciešamību izmantot enerģiju ar maksimāli augstu efektivitāti. Pateicoties Eiropas Komisijas programmas „Saprātīga Enerģija Eiropai” finansējumam, 8 Eiropas reģioni un 17 atsevišķi cietumi darbojas projekta „Eiropas ilgtspējīgas enerģijas balva cietumiem” (E-seaP) ietvaros, lai ieviestu starptautisku apbalvošanas un izvērtēšanas sistēmu, kas ļaus novērtēt cietumu sasniegumus ilgtspējīgas enerģijas izmantošanas jomā. E-seaP projekts risina problēmas, kas saistītas ar energoefektivitāti cietumos, izmantojot holistisku pieeju, kas pievērš uzmanību trijiem galvenajiem elementiem - ēkām; izglītībai un apmācībām un saistīto sabiedrību.
E-seaP mērķis ir ne tikai pievērst uzmanību tehniskām un praktiskām problēmām, lai sasniegtu enerģijas ietaupījumu, bet arī veicināt iesaistīto personu izpratni, zināšanu paaugstināšanu un atbalsta pieejamību. Dotā rīcība tiek vērsta uz cietuma darbiniekiem, darbinieku ģimenēm, ieslodzītajiem un ieslodzīto ģimenēm, organizējot apmācību kursus, sniedzot pieeju konsultācijām, un nodrošinot informatīvu un izglītojošu materiālu pieejamību. Papildus augstāk minētajām aktivitātēm, projekta ietvaros tiks piedāvāta apbalvošanas sistēma, kas pirmo reizi tiks virzīta Eiropas līmenī, lai ieviestu un popularizētu E-seaP zīmolu un tā rezultātus.
Projekta īstenošanu Latvijā veic SIA „Ekodoma” sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi.

Papildus informācijai ieskatieties projekta mājas lapā www.e-seap.eu.

Sagatavoja:
Artūrs Biedris
SIA „Ekodoma”
Projektu vadītājs
Tālr.: +371 67323212
Arturs@ekodoma.lv