Statuss:
Noslēdzies
NFI

logo

Finanšu instruments: Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments

Projekta īstenošanas laiks: 2009. gada 1. jūnijs – 2011. gada aprīlis

Projekta mērķis: izstrādāt un ieviest vienotu, visaptverošu un centralizētu informācijas sistēmu, kurā ērti lietojamā formā un veidā, tiks apkopota visa informācija par Latvijas cietumos ieslodzītajām personām. Vienoto datu bāzi lietos visās Latvijas ieslodzījuma vietās un tajā ietvertā informācija būs pieejama arī citām tiesībsargājošajām iestādēm valstī, kas būtiski atvieglos šo iestāžu darbu.

Projekta finansējums: 85% jeb EUR 552 497 Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansējums, 15% jeb EUR 97 500 Latvijas valsts ieguldījums (kopējais projekta budžets ir EUR 649 997,-).

Projekta rezultāti:

Jaunajā informācijas sistēmā apkopots plašs datu apjoms par visām personām, kas atrodas ieslodzījuma vietās un ietverta arī informācija par ieslodzīto personu uzvedības un risku analīzi. Apkopotā informācija ļaus pieņemt pamatotus lēmumus attiecībā uz ieslodzītajiem.

Izmantojot modernās tehnoloģijas, tiek ietaupīti līdzekļi un tiek samazināts personāla resursu patēriņš, kas šobrīd iesaistīts milzīga apjoma informācijas un dokumentu apstrādē.

Nodrošināta pilnvērtīga un visaptveroša elektroniska informācijas apmaiņa ar citām valsts iestādēm, kurām šāda informācija ikdienā ir nepieciešama – Tiesu informācijas sistēmu, Sodu reģistru, Valsts probācijas dienestu, Valsts policiju un iedzīvotāju reģistru, būtiski ietaupot gan laiku, gan resursus.