Statuss:
Noslēdzies
ESF

logo

Finanšu instruments: Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Projekta īstenošanas laiks: 2006. gada 28. jūlijs – 2008. gada 20. augusts

Projekta mērķis: izstrādāt metodiski un organizatoriski pielāgotas pedagoģiskās korekcijas programmas ieslodzītajiem un nodrošināt to aprobāciju un ieviešanu ieslodzīto jauniešu (18 – 25 g.v.) mērķgrupā.

Projekta sadarbības partneri:

Ieslodzījuma vietas

Izglītības iestādes

Brasas cietums

Rīgas 9.vakara (maiņu) vidusskola

Šķirotavas cietums

Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola

Jelgavas cietums

Jelgavas vakara (maiņu) vidusskola

Pārlielupes cietums

 

Jēkabpils cietums

Jēkabpils vakara vidusskola

Liepājas cietums

Liepājas vakara (maiņu) vidusskola

Daugavpils cietums

Daugavpils 17.vidusskola

Grīvas cietums

Daugavpils 38.arodvidusskola

 

Projekta finansējums: Eiropas Sociālā fonda finansējums 75%, Latvijas valsts finansējums 25% (kopējais projekta budžets LVL 1 200 000,-)

Projekta rezultāti:

  • Pielāgotas un aprīkotas 20 mācību telpas, sagatavotas 220 mācību vietas vienlaicīgai ieslodzīto apmācībai pēc pedagoģiskās korekcijas programmām.

  • Izstrādātas un licencētas pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas latviešu, kā arī mazākumtautību plūsmai (kods - 21011811, 21011821 (pieaugušajiem)). Uzsākta to īstenošana astoņās no piecpadsmit Latvijas ieslodzījuma vietām.

  • Izveidota ieslodzīto izglītības datu bāze.

  • Papildināts ieslodzījuma vietu bibliotēku fonds, veikta mācību grāmatu iegāde.

  • Izstrādāti mācību metodiskie materiāli galvenajos mācību priekšmetos sarežģītākajās tēmās.

  • Izstrādāta un aprobēta pedagogu tālākizglītības programma „Izglītības procesa specifika un mācību darba organizēšana ieslodzījuma vietās” 48 stundu apjomā.

  • Izstrādāta sociālās rehabilitācijas apakšprogramma 120 mācību stundu apjomā „Vērtībizglītība un saskarsmes prasmes”, kas pielāgota pedagoģiskās korekcijas darbam ar pieaugušiem likumpārkāpējiem.

  • Veikta izglītību reglamentējošo tiesību aktu analīze un sagatavoti priekšlikumi grozījumiem un papildinājumiem;

  • Sagatavota ieslodzīto izglītībā iesaistīto speciālistu rokasgrāmata.