Statuss:
Noslēdzies
NFI

logo

Finanšu instruments: Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments

Projekta īstenošanas laiks: 2013. gada 18. septembris - 2017. gada 30. aprīlis

Projekta mērķis: izveidot sistēmu darbam ar atkarīgajiem ieslodzītajiem.

Projekta sadarbības partneri:

1. Oslo cietums (Norvēģija);
2. Norvēģijas korekcijas dienestu personāla apmācības akadēmija (Norvēģija);
3. Centrālā Polijas cietumu administrācija (Polija);
4. Valsts probācijas dienests (Latvija).

Projekta finansējums: EUR 8 534 418 (85% Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansējums, 15% Latvijas valsts ieguldījums)

Projekta rezultāti:

1. Projekta ietvaros izveidotas 200 standartiem atbilstošas ieslodzīto vietas;
2. Atkarības mazināšanas programmās iesaistīti 210 ieslodzītie;
3. Projekta ietvaros apmācīti 240 darbinieki.