Statuss:
Noslēdzies
NFI

logo

Finanšu instruments: Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments

Projekta īstenošanas laiks: 2008. gada 1. oktobris – 2011. gada 30. aprīlis

Projekta sadarbības partneri: Hordalandes Izglītības departaments (County Governor of Hordaland, Department of Education), Bergena, Norvēģija

Projekta mērķis: veicināt Zemgales reģiona cietumos ieslodzīto resocializāciju. Izveidojot ilgtspējīgu mehānismu notiesāto sociālās uzvedības korekcijai un sociālās rehabilitācijas nodrošināšanai, novēršot esošos šķēršļus izglītības pasākumu īstenošanai Jelgavas un Jēkabpils cietumos.

Projekta finansējums: Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansējums 85% jeb LVL 715 618,-, Latvijas valsts ieguldījums 15% jeb 126 286,- (kopējais projekta budžets ir LVL 841 904,-)

Projekta rezultāti:

1) veikti sagatavošanās darbi, tai skaitā izstrādātas notiesāto individuālās novērtēšanas anketas un metodika, ka arī projekta laikā apmācīti 40 visu Latvijas cietumu darbinieki;

2) izstrādāta motivācijas programma, kas vērsta uz notiesāto motivēšanu iesaistīties resocializācijas procesā – izglītoties, strādāt, piedalīties resocializācijas programmās. Motivācijas programmas vadīšanai tika apmācīti visu cietumu sociālie darbinieki;

3) sadarbībā ar sociālajiem darbiniekiem tika komplektētas mācību grupas un projekta laikā katrā ieslodzījuma vietā tika apmācītas 3 notiesāto grupas, kopumā 120 notiesātie. Apmācību programmas ilgums bija 160 stundas;

4) renovētas un pielāgotas 14 mācību klases 5 profesionālās tālākizglītības programmu īstenošanai Jēkabpils un Jelgavas cietumā;

5) Renovētās mācību klases aprīkotas ar mūsdienīgiem darbagaldiem, iekārtām, datortehniku, instrumentiem mācību materiāliem;

6) realizētas 5 profesionālās izglītības programmas: galdnieku, virpotāju, elektromontieru, metinātāju un atslēdznieku specialitātēs. tādejādi nodrošinot sistemātisku resocializācijas procesa norisi un ieslodzīto veiksmīgāku reintegrāciju sabiedrībā un darba tirgū pēc atbrīvošanas. Ieslodzījuma vietās tika organizēti eksāmeni, lai notiesātie varētu saņemt izglītību apliecinošu dokumentu;

7) par projekta ieviešanu izveidota 20 minūšu gara dokumentālā filma „Projekts rītdienai”. Projekta laikā aktivitātes atspoguļotas vairākos nacionālajos laikrakstos un interneta portālos, kā arī Ieslodzījuma vietu pārvaldes mājas lapā. Informācija par projekta aktivitātēm atspoguļota arī Finanšu instrumenta biroja ikgadējā ziņojumā (Brisele).