Amatpersona ir persona ar atbilstošu profesionālo izglītību, kvalifikāciju un speciālo dienesta pakāpi, kura devusi zvērestu un dienē Pārvaldē. Amatpersonas tiesības un pienākumus nosaka Ieslodzījuma vietu pārvaldes likums un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums

 

Mēs piedāvājam

 • Stabilu atalgojumu;
 • Profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas;
 • Apmācības amata pienākumu veikšanai;
 • Sociālās garantijas:
  • ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 30 kalendāra dienas, pēc katriem pieciem izdienas gadiem Iekšlietu ministrijas sistēmā vai Pārvaldē ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu pagarina par trim kalendāra dienām;
  • papildatvaļinājums – ja aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 18 gadiem vai bērns invalīds – 3 darba dienas;
  • papildatvaļinājums – ja aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem – ne mazāk par vienu darba dienu;
  • apmaksā veselības aprūpes pakalpojumus:
   • obligātās veselības pārbaudes, pacientu iemaksas un līdzmaksājumus (bez limita ierobežojumiem)
   • veselības aprūpes maksas pakalpojumus (kompensācijai limits 250 euro kalendārajā gadā);
   • vakcināciju pret ērču encefalītu un B hepatītu (bez limita ierobežojumiem).
   • zobārstniecības izdevumus, tos kompensējot 100% apmērā, bet ne vairāk kā 200 euro apmērā kalendārajā gadā.
   • medikamentu iegādes izdevumus par tādu ārstniecības personas izrakstītu medikamentu iegādi, kuri iekļauti Latvijas Republikas zāļu reģistrā, tos kompensējot 100% apmērā, bet ne vairāk kā 75 euro apmērā kalendārajā gadā.
   • plānveida ķirurģiskās operācijas (bez limita ierobežojumiem).
   • rehabilitācijas kursu līdz divām nedēļām amatpersonai pēc nelaimes gadījuma darbā, pārciestas traumas vai veiktas ķirurģiskās operācijas.
  • pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi;
  • speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu lēcu) iegādes izdevumus kompensēšana līdz 50,00 EUR apmērā;
  • pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā;
  • nelaimes gadījuma pabalsts.