Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda projekts -
“Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” (ID Nr.:9.1.3.0/16/I/001)