Mēnešalga:
920 līdz 1250 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Stabu iela 89, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

          

Ieslodzījuma vietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā.

Ieslodzījuma vietu pārvalde ir uzsākusi Norvēģijas finanšu instrumenta (turpmāk - NFI) projekta Nr.1-6.4/2-2019 "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" īstenošanu, ar mērķi uzbūvēt jaunu korekcijas dienestu apmācībām atbilstošu infrastruktūru, uzbūvējot Mācību centra telpas, un paredzot atklātā cietuma korpusu būvniecību, tādejādi nodrošinot Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) teritorijā pilnvērtīgas personāla apmācību prakses vietas izveidi.​

Vakance: Jurists (2611 01)


Darbinieku darba tiesiskās attiecības regulē Darba likums
Prasības kandidātiem•    augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība juridiskajās zinātnēs;
•    latviešu valodu zināšanas C līmeņa 2. pakāpē;
•    veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude");
•    vēlama pieredze iepirkumu procedūru dokumentu sagatavošanā, iepirkumu procedūras organizēšanā (pieredze iepirkumu procedūru veikšanā valsts vai pašvaldību iestādēs tiks uzskatīta par priekšrocību).
•    vēlama jurista darba pieredze privāto tiesību jomā;
•    praktiska pieredze līgumu un, vienošanās projektu izstrādē un tiesvedībā;
•    pieredze darbā ar NFI, Eiropas Sociālā fondu un/vai citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētajiem projektiem tiks uzskatīta par priekšrocību;
•    pieredze darbā ar Publikāciju vadības sistēmu un Elektronisko iepirkumu sistēmu;
•    labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office, Outlook, Internet Explorer);
•    labas komunikācijas prasmes;
•    spēja strādāt kā komandā, tā arī individuāli;
•    augsta atbildības sajūta, analītiska domāšana, prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos
•    orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu;
•    plānošanas un darba organizēšanas prasmes;
•    ētiskums.

Amata pienākumi:
•    sagatavot publiskā iepirkuma procedūru norisei nepieciešamos dokumentus un noslēgto līgumu izpildes kontroli, nepieciešamības gadījumā piedalīties publisko iepirkumu komisijās;
•    sagatavot līgumu projektus;
•    nodrošināt juridiskās konsultācijas, juridisko dokumentu sagatavošanu un kontroli;
•    identificēt un vadīt ar projekta īstenošanu saistītos juridiskos riskus.
Iestāde piedāvā
•    Stabilu atalgojumu;
•    Profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas;
•    Sociālās garantijas:
•    ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 28 kalendāra dienas;
•    papildatvaļinājums atbilstoši novērtējuma rezultātiem – līdz 5 darba dienām;
•    papildatvaļinājums – ja aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam – 3 darba dienas;
•    papildatvaļinājums - ja aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem - ne mazāk par vienu darba dienu;
•    veselības apdrošināšana;
•    pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi;
•    pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā;
•    speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu lēcu) iegādes izdevumus kompensēšana līdz 50,00 EUR apmērā.

•    Slodze: pilna uz laiku līdz 2024.gada 31.martam.
•    Atalgojums: no 920 EUR līdz 1250 EUR
•    Darbavieta un kontaktinformācija:
Adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV–1009;
kontaktinformācija – tālr. 67290338; 67290148; 67208325; Fakss: 67278697, e-pasts: ievp@ievp.gov.lv; mājas lapa: http://www.ievp.gov.lv/
Pieteikuma dokumentus - motivētu pieteikuma vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) sūtīt uz e-pastiem:

ievp@ievp.gov.lv un lasma.kaulina@ievp.gov.lv

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Ieslodzījuma vietu pārvalde informē, ka:
1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) datu pārzinis ir Ieslodzījuma vietu pārvalde, kontaktinformācija: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009.


Pretendentiem jāpiesakās līdz