Mēnešalga:
940 līdz 1287 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Stabu iela 89, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz


Ieslodzījuma vietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā.


Vakance: Jurists, 2611 01


Prasības kandidātiem

•    atbilstība Valsts civildienesta likumā noteiktajām prasībām:

• kura ir Latvijas Republikas pilsonis;

• kura pārvalda latviešu valodu;

• kurai ir augstākā izglītība;

• kura nav sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu;

• kura nav sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem vai ir reabilitēta vai kurai ir noņemta vai dzēsta sodāmība;

• kurai sakarā ar disciplinārlietā, administratīvo pārkāpumu lietā vai krimināllietā piemērotu sodu nav aizliegts ieņemt ierēdņa amatu;

• kuras rīcībspēju nav ierobežojusi tiesa;

• kura nav vai nav bijusi PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts valsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata darbinieks;

• kura nav vai nav bijusi ar likumiem vai tiesas nolēmumiem aizliegto organizāciju dalībnieks;

•    amatam nepieciešama vismaz 2. līmeņa augstākā izglītība juridiskajās zinātnēs;

•    latviešu valodu zināšanas C līmeņa 2. pakāpē;

•    veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude");

•     vismaz viena gada darba pieredze jurista amatā valsts pārvaldes iestādēs;

•    vēlama amata pienākumu izpildei atbilstoša profesionālā pieredze administratīvu aktu un tiesvedības dokumentu sagatavošanā un iestādes pārstāvēšanā tiesā;

•    zināšanas par valsts pārvaldi, administratīvo procesu un civilprocesu;

•    datorprasmes;

•    labas komunikācijas prasmes;

•    prasme izvērtēt prioritātes, plānot un organizēt darbu izpildi noteiktā termiņā.

•    precizitāte, augsta atbildības sajūta un spēja strādāt kā komandā tā arī individuāli.


Amata mērķis un galvenie amata pienākumi:

•    sagatavot nepieciešamos dokumentus tiesvedību procesos, tajā skaitā, prasības pieteikumus, paskaidrojumus, apelācijas un kasācijas sūdzības, izpildu dokumentus u.c., kā arī pārstāvēt iestādi tiesvedību procesos administratīvajās lietās un civillietās;

•    sniegt juridisko atbalstu un konsultācijas iestādes vadībai un citām iestādes struktūrvienībām;

•    izstrādāt tiesību aktu projektus, kā arī veikt citu struktūrvienību izstrādāto tiesību aktu projektu tiesiskuma iepriekšējo papildpārbaudi;

•    izskatīt iesniegumus un sagatavot atbildes projektus uz tiem.


Iestāde piedāvā

•    Stabilu atalgojumu;

•    Profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas;

•    Sociālās garantijas:

•    ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 28 kalendāra dienas;

•    papildatvaļinājums atbilstoši novērtējuma rezultātiem – līdz 5 darba dienām;

•    papildatvaļinājums – ja aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam – 3 darba dienas;

•    papildatvaļinājums - ja aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem - ne mazāk par vienu darba dienu;

•    veselības apdrošināšana;

•    pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi;

•    pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā;

•    speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu lēcu) iegādes izdevumus kompensēšana līdz 50,00 EUR apmērā.

•    Slodzi: vienu veselu

•    Atalgojumu: no 940 EUR līdz 1287 EUR


Darbavieta un kontaktinformācija:

•    Centrālais aparāts – Adrese: Stabu iela 89, Rīga, kontaktinformācija – tālr. 67290158; 67290148; 67208325, fakss: 67278697; e-pasts: ievp@ievp.gov.lv;
mājaslapa: http://www.ievp.gov.lv/


Ierēdņa dienesta tiesiskās attiecības regulē Valsts civildienesta likums.


Pieteikuma dokumentus - motivētu pieteikuma vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) sūtīt uz e-pasta adresi:

ievp@ievp.gov.lv 


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Ieslodzījuma vietu pārvalde informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) datu pārzinis ir Ieslodzījuma vietu pārvalde, kontaktinformācija: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009.


Pretendentiem jāpiesakās līdz