Mēnešalga:
2600 līdz 2825 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Mazā Matīsa iela 5, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009
Tālrunis: 67208325
e-pasts: pasts@ievp.gov.lv
tīmekļa vietne: http://www.ievp.gov.lv/


Ieslodzījuma vietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā.

Darbinieka darba tiesiskās attiecības regulē Darba likums.

Vakance: Medicīnas daļas vadītāja vietnieks, 1342 02

Slodze: pilna 

Atalgojums: no 2600 EUR līdz 2825 EUR

Darbavieta: Ieslodzījuma vietu pārvaldes Rīgas Centrālcietums – Mazā Matīsa iela 5, Rīga, LV-1009

Kontaktinformācija: 67512032; pasts@ievp.gov.lv, vadims.viktorovs@ievp.gov.lv

CV un motivācijas vēstuli sūtīt: pasts@ievp.gov.lv

Prasības pretendentam:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds);
 • reģistrācija ārstniecības personu reģistrā vai ārsta speciālista sertifikāts;
 • latviešu valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpē;
 • profesionālā pieredze vismaz trīs gadi;
 • veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude");
 • labas komunikācijas prasmes;
 • spēja strādāt kā komandā, tā arī individuāli;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte, analītiska domāšana, prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • kvalitatīvi, atbilstoši prasībām, noformēt medicīnisko dokumentāciju.

Pienākumi:

 • nodrošināt ieslodzītajiem kvalitatīvu un drošu veselības aprūpi;
 • nodrošināt medicīniskās dokumentācijas kvalitatīvu noformēšanu, sniegt atbildes uz ieslodzīto, fizisko un juridisko personu iesniegumiem;
 • organizēt Medicīnas daļas materiāli tehnisko nodrošināšanu;
 • nodrošināt iestādes higiēnas un pretepidēmiskā režīma pasākumu plānu, sanitārā stāvokļa un uztura kvalitātes kontroli, daļas dezinfekcijas un sterilizācijas plāna izpildi;
 • kontrolēt padotībā esošo ārstniecības personu darba kvalitāti un noslogojumu;
 • aizvietot Medicīnas daļas vadītāju viņa prombūtnes laikā.

Iestāde piedāvā:

 • Stabilu atalgojumu;
 • Profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas;
 • Kvalifikācijas pilnveidošanas kursi amata pienākumu veikšanai;
 • Sociālās garantijas:
 • ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 28 kalendāra dienas;
 • papildatvaļinājums atbilstoši novērtējuma rezultātiem – līdz 5 darba dienām;
 • papildatvaļinājums – ja aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam – 3 darba dienas;
 • papildatvaļinājums - ja aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem - ne mazāk par vienu darba dienu;
 • veselības apdrošināšana;
 • pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi;
 • pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā;
 • speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu lēcu) iegādes izdevumu kompensēšana līdz 100,00 EUR apmērā.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu Pārvalde informē, ka Pārvalde apstrādās Jūsu personas datus, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Pārvalde ir pārzinis Jūsu personas datu apstrādei (adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, e-pasta adrese: pasts@ievp.gov.lv, personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu.specialists@ievp.gov.lv. Plašāka informācija par personas datu apstrādi ir pieejama: https://www.ievp.gov.lv/lv/datu-aizsardziba

Pretendentiem jāpiesakās līdz