Amata nosaukums

Prasības kandidātiem

Darba samaksa euro (brutto)

 

Ieslodzījuma vietu pārvalde

Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, ievp@ievp.gov.lv
     
Tiesvedības daļas jurists
 • atbilstība Valsts civildienesta likumā noteiktajām prasībām;
 • amatam nepieciešama vismaz 2. līmeņa augstākā izglītība juridiskajās zinātnēs;
 • latviešu valodas zināšanas C līmeņa 2. pakāpē;
 • veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude");
 • vismaz viena gada darba pieredze jurista amatā valsts pārvaldes iestādē;
 • vēlama amata pienākumu izpildei atbilstoša profesionālā pieredze administratīvo aktu un tiesvedības dokumentu sagatavošanā un iestādes pārstāvēšanā tiesā;
 • zināšanas par valsts pārvaldi, administratīvo procesu un civilprocesu;
 • datorprasmes;
 • labas komunikācijas prasmes;
 • prasme izvērtēt prioritātes, plānot un organizēt darbu izpildi noteiktā termiņā;
 • precizitāte, augsta atbildības sajūta un spēja strādāt gan komandā, gan individuāli.
no 940 līdz 1287  

Tiesiskā regulējuma daļas jurists

 

 • atbilstība Valsts civildienesta likumā noteiktajām prasībām;
 • latviešu valodas zināšanas C līmeņa 2. pakāpē;
 • veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude");
 • vismaz viena gada darba pieredze jurista amatā valsts pārvaldes iestādē;
 • vēlama pieredze iekšējo un ārējo normatīvo aktu izstrādē;
 • pieredze juridisko dokumentu sagatavošanā;
 • zināšanas par valsts pārvaldi un tās darbības pamatprincipiem;
 • zināšanas administratīvajā procesā, civiltiesību jomā;
 • datorprasmes;
 • labas komunikācijas prasmes;
 • augsta atbildības sajūta, spēja strādāt gan komandā, gan individuāli;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.
no 940 līdz 1287  

Mēs piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu;
 • Profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas;
 • Sociālās garantijas:
 • ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 28 kalendāra dienas;
 • papildatvaļinājums atbilstoši novērtējuma rezultātiem – līdz 5 darba dienām;
 • papildatvaļinājums – ja aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam – 3 darba dienas;
 • papildatvaļinājums - ja aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem - ne mazāk par vienu darba dienu;
 • veselības apdrošināšana;
 • pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi;
 • pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā;
 • speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu lēcu) iegādes izdevumus kompensēšana līdz 50,00 EUR apmērā.

 

Pieteikuma dokumentus - motivētu pieteikuma vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) sūtīt uz e-pasta adresi: ievp@ievp.gov.lv 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Ieslodzījuma vietu pārvalde informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) datu pārzinis ir Ieslodzījuma vietu pārvalde, kontaktinformācija: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009.